Åmotfors Station ges bevarandeskydd

Åmotfors StationStationshuset i Åmotfors kommer att ges bevarandeskydd när en ny detaljplan upprättas, kan vi läsa i en artikel i NWT 2007-09-14. I avvaktan på detta juridiskt bindande dokument ska bestämmelserna i plan- och bygglagen tillämpas. Det konstaterar byggnadsnämnden i Eda i ett beslut från senaste sammanträdet. Detta med anledning av begäran från två privatpersoner, Segol Persson och Björn Fabricius, om att stationshuset bör k-märkas. Nämnden besvarar förslagen med hänvisning till att skyddsbestämmelser ska införas när en ny detaljplan upprättas. Tills vidare ska byggnaden värnas genom att tas upp i översiktsplan eller kulturmiljöprogram och därmed ges skydd enligt plan- och bygglagen.
      – Det verkar som om byggnadsnämnden är angelägen att bevara stationshuset. Bra också att Värmlands museum ser byggnadens och hela områdets värde, säger Persson.
      Mattias Lidbäck, antikvarie på Värmlands museums enhet för kulturmiljö, har tidigare uttalat sig om det kulturhistoriska värdet hos stationshuset och den omkringliggande miljön. Och Leila Ekman, kommunarkitekt i Eda, har i sitt beslutsunderlag till nämnden påtalat att stationshuset och stationsområdet är värdefulla bevarandeobjekt. Dels för att föra vidare det historiska och miljömässiga arvet, dels för att det är fråga om arkitektoniskt värdefulla och stadsbyggnadsmässiga element i samhället. Ekman anser därför att kommunen bör ställa höga krav på att byggnaderna inte förvanskas, liksom att de underhålls på ett korrekt sätt.
      Avslutningsvis i artikel konstateras det att byggnadsnämnden inför det pågående arbetet med den nya översiktsplanen för Åmotfors pekat ut just stationshuset och värdshuset som särskilt viktiga byggnader ur ett kulturhistoriskt perspektiv.
      Operation Karlstad lyfter på hatten för ett föredömligt kulturmiljöarbete, där medborgare, kommunarkitekt, Värmlands Museum samt byggnadsnämnden samarbetar mot ett gemensamt mål. Så ska en slipsten dras.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s