Karlstad behöver en kulturmiljöpolitik och kommunalpolitiker som går i takt med tiden

I de av riksdagen beslutade miljömålen (prop. 1997/98:145 och 2000/01:130) anges att ”senast år 2010 skall fysisk planering och samhällsbyggande grundas på program och strategier för hur kulturhistoriska och estetiska värden skall tas tillvara och utvecklas” (delmål 15.1b). Ytterligare ett miljömål anger att ”den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen skall senast 2010 vara identifierad och ett program finnas för skydd av dess värden” (delmål 15.2).
      Så gott som alla verkar alltså ha insett och vara överens om vikten av att vi bevarar och utvecklar våra kulturmiljöer. Riksdagen är tydlig, allmänhetens vilja är tydlig – det visar undersökningar gång efter annan – men hur är det egentligen med våra folkvalda politiker?
      I Karlstad har självaste Stadsbyggnadsnämnden bara de senaste åren själva medverkat till att en rad av våra, redan få, kvarvarande 1800-talshus och miljöer jämnats med marken eller berövats sina kulturhistoriska kvaliteter. Och de står fullkomligt passiva inför det omfattande förfall och den förvanskning som i detta nu pågår i det kvarvarande beståndet av kulturmiljöer. Och jag ser inga tecken få en kursändring.
      Nu är 2007 snart till ända. Knappa två år återstår tills Riksdagens miljömål ska vara uppnådda. Hur länge ska vi då acceptera att politikerna hamnat så rejält på efterkälken i den här frågan? Personligen tycker jag det är det dags att vi ställer större krav på att våra folkvalda representanter faktiskt går i takt med tiden. Ja gärna till och med lite före.
      Är det en uppryckning som behövs? Har de politiker som idag sitter vid makten i Karlstad, i Stadsbyggnadsnämnden och i Kommunfullmäktige, i så fall kapaciteten till det? Eller är det dags att vi får in politiker som faktiskt har den rätta kompetensen?

(Debattartikel sänd till NWT, VF och Karlstadstidningen den 22 september 2007.)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s