Utställd detaljplan för Tyggårdsviken visar massiv exploatering och sänder dubbla budskap.

Under perioden 10-31 oktober är den reviderade detaljplanen för Tyggårdsviken utställd i Bibliotekshuset och i Stadshuset i Karlstad för allmänhet och sakägare att kommentera. Samtliga detaljplanedokument finns också att ladda ner på Karlstad Kommuns hemsida.

En snabb titt på det fotografi som pryder det sk Karaktärsprogrammets framsida visar en serie likartade huskroppar av ett närmast monumentalt format och med en kvartersstorlek och en exploateringsgrad som förefaller sakna motstycke i centrala Karlstad. Se fotomontage. Här reser sig kolosser på 6-8 våningar i kvarter som utgörs av en enda fastighet. Småskalighet, rumslighet, stadskänsla och mänskligt format förfaller ha fått stryka rejält på foten.

Texten i Karaktärsprogrammet talar däremot ett annat, mer lågmält och nyanserat språk. Där talar man om “en dynamisk nygammal stadsdel” med en “hög grad av variation, identitet och liv under dygnets alla timmar“. Här förordar man omsorg om detaljer, användning av natursten och en högre grad av kommersiella lokaler i bottenplanen. Det låter ju bra.

Men de diametralt olika budskap som bild och text sänder är förvirrande och olyckliga för betraktaren. Vad är det egentligen vi ska reagera på? Och borde vi inte egentligen ägna oss i större utsträckning åt att bygga stad i områden som ligger i direkt anknytning till citykärnan, istället för nya bostadsområden?

Förhoppningsvis är det trots allt så att det är bilden på programmets framsida som är missvisande. Och att vi istället får se en stadsdel där format, detaljer och möten med människorna ägnas stor omsorg.

Nyhavn Köpenhamn
(Foto: Nyhavn i Köpenhamn. Mångfald, dynamik och lekfullhet.)

För att åstadkomma detta bör man fundera över en rad aspekter. Så bör i mitt tycke fastigheternas storlek begränsas i bredd och ges egna, tydligt urskiljbara, identiteter genom variation i fasad- och takutformning, färgsättning och fönstersättning. Varje långsida på ett kvarter bör bestå av minst 2, helst 3 fastigheter, inte en enda som på fotot. Och kvarterstorlekarna bör begränsas i längd och brytas ner med fler genomfartsvägar för att skapa ett mänskligare format. Särskild omsorg bör ägnas åt de fastighetsdelar som utgör hörnen på området, och som blir dem som besökaren först möter. Dessutom bör man i större grad än på dagens skisser sträva efter slutna kvarter som ger tydligare definierade gaturum och en förtydligad “stadskvarterskänsla”. Och undvika de alltför stora, öppna innergårdarna som sällan blir särskilt lyckade. Dessutom saknar jag friliggande allmäna ytor, lek- och mötesplatser, inne i själva gatustrukturen, men utanför fastighetsrummen. Insprängda gröna rum och torg, som binds samman med gångstråk och som inte känns privata.

En väsentlig fråga man måste ställa sig är vad man egentligen vill med utställningen av detaljplanen? Vad är det egentligen vi ska reagera på? Området som beskrivs i texten eller det som visas på bilden? En bild säger mer än tusen ord brukar man ju säga. Och det är just det jag är rädd för i detta fall. Får vi en ny chans att tycka till när arkitekttävlingens olika förslag presenteras? Det vore i högsta grad önskvärt ur ett medborgarperspektiv. Då har vi ju åtminstone något konkret och gripbart som vi kan reagera på. Det har vi inte nu. Låt oss hoppas att debatten kan förbli öppen för medborgarinflytande en bra bit in i planprocessen. Och att kvaliteten i stadsbyggandet och Karlstads bästa sätts före andra, kan man tänka sig, mer kortsiktiga och privata prioriteringar.

5 responses to “Utställd detaljplan för Tyggårdsviken visar massiv exploatering och sänder dubbla budskap.

 1. Kanske vore krav på just ökat medborgarinflytande i planprocessen något som kunde drivas mot politikerna i staden?

  Om 5 procent av de röstberättigade kommuninvånarna begär att en folkomröstning ska hållas så måste kommunstyrelsen behandla frågan.

  Sedan kan så klart kommunen säga nej till en folkomröstning, men enbart processen i sig kanske kan leda till förbättringar. Och, om kommunstyrelsen röstar nej blir det kanske svårt att förklara för folk varför de, politikerna, vet bättre än deras väljare…

 2. hmm. Blev lite chockad av bilden. Jag har alltid tyckt att husen som ligger där är stora, men de ser ju små ut i jämförelse med de där stora blocken till hus. Får mig att tänka på miljonprogrammen.

 3. @ Lars > Krav på ökat medborgarinflytande är en bra idé. Frågan är dock hur man går till väga. Jag har drivit den i ett antal debattinlägg och mailkampanjer, men, som vanligt, utan att få någon som helst respons från politikerna själva. Frågan är för avancerad för dem tror jag. De klarar inte att greppa den.

  @ Kristina > Instämmer. Jag blev själv chockad och trodde först att det var ett skämt i avsikt att skapa debatt. Men, så här anser Sture Emanuelsson att man ska bygga på Tyggårdsviken i Karlstad. Megaexploaterat ger klirr i kassan. Miljonprogrammen ser små ut jämfört med detta. Jag håller med. Det ser sjukt ut. Och kommer naturligtvis att bli brutalt och förödande för platsen om det genomförs. Men då är det så dags att reagera.

 4. Vill verkligen nån bo i detta trånga betong-ghetto, vattennära läge kan väl ändå inte vara värt vilka uppoffringar som helst. Karlstads-Solen lär lysa med sin frånvaro i denna skuggornas stadsdel

 5. Risken är uppenbar att detta kommer att bli just ghettolikt. Upphöjda, döda bottenvåningar i kombination med ett allt för exploaterat format kommer att skapa en inre gatumiljö som blir brutalt avvisande. Och mot vattnet kommer den allt för stora öppenheten och transparensen att göra att det privata rummet i allt för hög grad sipprar ut i den offentliga strandpromenad man önskar skapa. Så blir det när exploatörerna får leka stadsplanerare. Plånboken styr. Politikerna och tjänstemännen har gett upp kampen om stadens värden. I den mån de alls förstår vad det handlar om.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s