Banvaktstugan i Skattkärr hotas av rivning

Den gamla banvaktstugan i Skattkärr hotas av rivning, läser vi NWT den 3 december 2007. Upprinnelsen till hotet är ett regeringsbeslut som uppmanar Banverket att snarast avveckla inaktiva järnvägsfastigheter Sverige över. Denna avveckling har Banverket av någon besynnerlig anledning tolkat som att fastigheterna ska rivas, vilket i praktiken inneburit att stora delar av det kulturhistoriska järnvägsarvet på många håll i ett enda slag raderats. Agerandet har mötts av högljudd, och rättvis, kritik från flera håll i landet.

Att agerandet är djupt ansvarslöst tror jag de flesta är ense om. Vad som sker i andra kommuner och län kan vi dock göra litet åt, men i Karlstad och i Värmland får vi hoppas att våra kulturmiljöansvariga uppvisar en större klokhet och slår vakt om vårt järnvägsarv. Muséets antikvarier har mycket klokt uttalat sitt stöd för ett bevarande av byggnaderna i Skattkärr och jag hoppas att också Stadsbyggnadsnämnden är framsynta och modiga nog att stödja detta beslut. Denna typ av relativt enkla byggnader har naturligtvis sitt stora värde genom att stå just där de står, och berätta sin historia. Och en flyttning är därför inget bra alternativ i detta fall.

Skattkärr är en ort som sannolikt står inför en kraftig expansion det närmaste decenniet. Inte minst just området kring och nedanför järnvägen, mot vattnet. Området är redan omtalat på Karlstad Kommuns hemsida under namnet Skattkärrsstrand. Utöver järnvägsarvet finns här också spår av ett industriellt arv som innehåller flera skyddsvärda delar som bör bevaras till eftervärlden. Dessa öar av kulturhistoriskt arv skapar inte bara en historisk begriplighet åt miljön och orten utan blir också pittoreska inslag som bidrar till mångfalden och karaktären i det nya område som växer fram.

Just detta är något som moderna stadsplanerare världen över tar fasta på och värnar idag. Moderna stadsplanerare ser kulturmiljöarvet som en resurs, och inte som en belastning. Inte sällan ställer man därför krav på blivande exploatörer av sådana områden att ta ansvar för renovering och underhåll av denna typ av kulturhistoriska byggnader. För exploatörerna är det en ringa kostnad i sammanhanget och ett ansvar som de gärna tar. Låt oss hoppas att denna moderna, globala vind av stadsplaneringsinsikt också nått in i Karlstad Kommuns Stadsbyggnadsnämnds sammanträdesrum.

Det tror jag faktiskt att den har.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s