Lomma hamn – ett stadsbyggnadsprojekt att se och lära av för Karlstads stadsplanerare


Flygfoto: Karlstad har unika förutsättningar för stadsbyggande.

Tittar man på ett flygfoto över Karlstad inser man snabbt vilka unika möjligheter de nu aktuella nybyggnadsområdena Tyggårdsviken, Barkassen, Pinassen, Vågmästaren och Wermlandskajen erbjuder för skapandet av morgondagens Karlstad. Rätt planerat skulle vi här kunna skapa en stad med unika stadsmiljöer.

För att på bästa sätt dra nytta av dessa områden, som ju alla gränsar till varandra, bör de dock inte planeras som separata områden, utan som en enda enhet. Ändå är avsaknaden av helhetsplanering och stadsmiljötänkande när det gäller utbyggnaden i dessa områden såvitt jag erfar näst intill total. Istället säljs varje liten del idag ut var för sig och detaljplaneras i små bitar som om helheten inte alls existerade. Och hela denna unika möjlighet riskerar därför att helt glida staden ur händerna.

Det som skulle kunna bli Karlstads nya citykärna, en levande, sammanhängande, pulserande stadsdel, riskerar istället att bli ett sammelsurium av suboptimerade, frimärksplanerade, förvirrade bostadsrättsområden. Nej värre än så. Inte riskerar, det är faktiskt redan på god väg i denna riktning. Och det är djupt olyckligt. Och man undrar hur de egentligen tänker, de som vi gett uppdraget att svara för den övergripande stadsplaneringen, dvs kommunfullmäktige, stadsbyggnadsnämnden och stadsbyggnadsförvaltningen.


Bild: Frimärksplanering med massiv exploatering på Tyggårdsviken.

Jag har tidigare skrivit om detta vid en rad tillfällen här på stadsmiljöbloggen. Jag har flera gånger mailat till våra folkvalda politiker och alla våra höga tjänstemän, samt skrivit debattartiklar i NWT och VF. Ni som är återkommande läsare av stadsmiljöbloggen, och ni är ganska många idag, vet hur responsen har varit. Just det. Obefintlig. Nåja, ska jag vara riktigt ärlig så får jag säga nästan obefintlig. Några få svar fick jag faktiskt. Dem kan ni läsa här.

Lusten, liksom viljan, att debattera detta ämne förefaller näst intill unisont obefintlig. Som om ett tysthetsdekret utgått från någon sorts högre ort. Någonting väldigt besynnerligt förefaller mig pågå i maktens korridorer i Karlstad. Jag vet inte vad det är eller vad beror på. Men kritiska synpunkter verkar regelmässigt ignoreras och tystas ner. Ingen verkar varken vilja eller våga höja rösten. Inte ens till försvar av det sätt man idag arbetar på. Vilket väl, om det nu är så att jag har helt fel, i alla fall vore det minsta man kan begära.

Och media, som NWT och VF, de orkar inte, vill inte, eller har inte tid att fördjupa sig i ämnet. Trots flera försök från min sida att få deras respektive redaktioner intresserade av att skriva om saken så ignorerar de helt ämnet. Varför? Jag vet inte. Vad tror du?

Istället för att leka tysta leken och köra huvudet i sanden borde ledamöterna i kommunfullmäktige och i stadsbyggnadsnämnden, liksom stadsplanedirektören och stadsarkitekten snarast slå sig ner vid ett bord och ta sig ett allvarligt snack om saken. Innan det är för sent. Och då får det ske ganska omgående.

Vill ni ha ett tips? Se och lär då av hur man jobbade med planeringen av Lomma Hamn, ett område inte alls olikt det vi nu har framför oss här i Karlstad. I Lomma grep man sig uppgiften på ett seriöst och ansvarsfullt sätt, i ett nära samarbete mellan politiker, stadsplanerare, markägare, näringsliv, universitet och högskolor.


Flygfoto: Lomma Hamn före planeringen. Med Öresund i väster.

Man inledde men en ortsanalys där man genom intervjuer med Lommaborna identifierade det man betraktar som ortens identitet, unika karaktär och kvaliteer. Med utgångspukt från denna analys och ett antal rekommendationer om vad man skulle lyfta fram, utveckla och bygga vidare på i den nya stadsstrukturen, gick man vidare dels med en fördjupad översiktsplan för hela samhället, dels med att forma en vision för den nya stadsdelen. Därefter ägnade man sig åt gemensam kunskapuppbyggnad genom ett antal miniseminarier om bland annat stadsbyggande, hållbar stadsutveckling och framtidens äldreboende. Och tillsammans med markägarna gjorde man studieresor till en rad gamla och nya stadsmiljöer för att gemensamma referenser och en gemensam vision för vad man ville uppnå.

I nästa skede bjöd man in tio välrenommerade arkitektfirmor till en prekvalificering för att sedan utse fem utvalda att gemensamt delta i ett parallellt uppdrag. Kontoren skulle uppvisa bred kompetens inom såväl stadsbyggnad, landskapsarkitektur som trafikplanering.

Det förslag som slutligen valdes ut var format av arkitekten Kjell Forshed, landskapsarkitekten Sture Koinberg och skulptören Leif Bolter och bygger på småstadens ide med tydligt formade offentliga rum, torg, platser och gator. En enkel kvartersstruktur med en till tre våningar, en blandad bebyggelse av såväl flerbostadshus som småhus i så gott som alla kvarter, med inslag av verksamheter i ett tydligt stråk längs ån in mot centrum. Ett nytt bibliotek binder samman den nya stadsdelen med Lommas befintliga centrum.


Planskiss: Ingen frimärksplanering här. Helheten först. Bitarna sedan.

Med utgångspunkt från det antagna förslaget har man jobbat vidare på samma seriösa sätt, med planprogram, kvalitetsprogram, miljöprogram, analyser av barnens förutsättningar osv, fram till de konkreta detaljplanerna.


Illustration: Olika hustyper och starka färger skapar mångfald i Lomma.

Hösten 2004 sattes spaden i jorden i Lomma Hamn. Och samma höst tilldelades planeringen av Lomma Hamn mycket välförtjänt Sveriges Arkitekters stora Planpris 2004.

Precis så här borde vi i mitt tycke jobba också i Karlstad. Då skulle resultatet kunna bli riktigt, riktigt bra. Och vi skulle få en unik möjlighet att verkligen placera Karlstad på Sverigekartan. Och kanske till och med på en större karta än så. De geografiska förutsättningarna saknas ju verkligen inte.

Så. Vad väntar vi på? Ska vi spänna bågen och anta utmaningen? Eller ska vi fortsätta leka tysta leken, fortsätta frimärksplanera, lämna stadsplaneringen till exploatörerna och riskera att fullkomligt schabbla bort den här unika utvecklingsmöjligheten för Karlstad?

Vad säger ni?

Läs mer om Lomma Hamn här.

Annonser

2 svar till “Lomma hamn – ett stadsbyggnadsprojekt att se och lära av för Karlstads stadsplanerare

  1. Vore inte detta Lomma-upplägg nåt att testa på det planerade Jakobsbergsområdet? Där har man ju talat om att bygga kanaler (för dränering) som skulle kunna utgöra en fin struktur runt vilken man skulle kunna bygga på detta sätt. På Jakobsberg kommer det ju bli ett par tusen bostäder! Rutnätskvarter ( en del av Karlstads kultur) med färglatt ,nytänk och alle’er vore en intressant kombination.

    Läste om din vision för Karlstad 200,000!
    Kul att du, likt Håkan Holm, vill se till att Karlstad slipper den sotdöd som drabbat den forna residensstaden Mariestad m fl städer. Det är ett viktigt arbete i dessa tider av regiondiskussioner!

  2. Ja, varför inte? Jakobsbergsområdet är mycket intressant. Idén med kanaler låter ju väldigt lockande. Tråkigt att höra om Mariestad. Ska åka dit och kika någon gång. Många, för att inte säga den dominerande merparten, av våra städer har fått ta mycket stryk av decennier av dåligt anpassad stadsplanering. Därför är det glädjande att se att det nu sker en bred folklig våg av protester mot denna typ av planering, och för staden. Vi måste bli mycket bättre på att värna våra stadsmiljöer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s