Synnerligen välskriven förtätningsstudie från Karlstads Kommun ute på remiss

I dagarna är den av Karlstad Kommun framtagna förtätningsstudien ute på remiss. Studien som är utförd av stadsbyggnadskontorets Erik Olmårs är synnerligen välskriven och belyser på ett ingående sätt alla de aspekter man bör ta hänsyn till i en förtätningsprocess – som gynnandet av stadens bästa, värnandet om den arkitektoniska kvaliteten, om blandstaden, stadsbilden, synen på höghus och stadssiluett, på grönstruktur, infrastruktur och värnandet av stadens kulturhistoria.

Med detta utmärkta dokument har Karlstad Kommun tillfört stadsmiljödebatten just den kunskapsfördjupning som den förut så uppenbart saknat. Kan studien i sin nuvarande formulering få bli vägledande för den fortsatta förtätningsdebatten finns det all anledning att vara hoppfull. Återstår att se om remissrundan instämmer. Jag hoppas det.

Men jag håller det inte för osannolikt att det också finns en och annan i remissrundan som mest ser studien som ett hot och kommer göra sitt bästa för att skjuta den i stycken. Jag vet åtminstone två som jag omedelbart tänker på. Den ene är politiker och kommer inte längre att kunna styra och ställa efter sitt eget godtycke. Den andre är anställd på stadsbyggnadsförvaltningen och har en helt annan, och inte alls lika modern och mångfasetterad syn på hur staden ska byggas. Det ska bli spännande att se hur dessa två kommer att agera. Jag kommer personligen att bevaka det med intresse.

Förtätningstudien är hur som helst lysande och fungerar i sin nuvarande form utmärkt som vägledande dokument för en fortsatt diskussion och fördjupning i förtätningsfrågan. Därefter återstår naturligtvis att gå från ord till handling. För det är ju resultatet som räknas, inte de vackra orden. Men det är i nuläget en annan fråga.

Läs hela förtätningsstudien här.

PS. Tillsammans med förtätningsstudien följer ett synerligen märkligt 4-sidigt osignerat PM från Stadsbyggnadskontoret med titeln ”Principer och förhållningssätt” som i sin ambition att sammanfatta studien istället generaliserar allt för kraftigt och därmed förlorar en hel rad av de viktiga valörer och aspekter som studien så förtjänstfullt för fram. Studien är sig så skickligt utförd att den i sin nuvarande form fungerar alldeles utmärkt som vägledning. Någon ytterligare förenkling är knappast nödvändig. Slopa PM:et. Förankra studien. DS

Annonser

One response to “Synnerligen välskriven förtätningsstudie från Karlstads Kommun ute på remiss

  1. Per Björkegren

    Jo, ett mycket bra och berikande dokument ur flera synvinklar. Ska läsa det mer i detalj när tid finns.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s