Stora delar av Karlstads stadskärna klassat som riksintresse för kulturmiljö sedan 1996


Områden som utgör riksintresse för kulturmiljö i Karlstads stadskärna

Något som märkligt nog förefaller närmast förbigås i dagens förtätningsinriktade debatt är det faktum att en stor del av Karlstads innerstad sedan 1996 av Riksantikvarieämbetet är förklarat som varandes av riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap Miljöbalken. Detta innebär att det bedöms ha så höga kulturvärden att det är av vikt för hela landet. I planeringen ska därför dessa värden ges företräde framför motstående intressen, förutsatt att inte även dessa är av riksintresse.

Det område som förklarats som riksintresse framgår av den röda markeringen på kartbilden ovan (ur Länsstyrelsens sk GIS-system) och omfattar t ex kvarteren längs Älvgatan från Klaraborgs Herrgård och in mot stan, området kring Karlstads Teater och Sockerslottet, alla fastigheterna längs Tingvallagatan och Kungsgatan samt miljöerna och fastigheterna däremellan, men också Frödingparken med alla sina gamla fastigheter samt miljön längs kanalen. Noteras bör också att Karlstadtidningens gamla tidningshus från 1870, som nu hotas av rivning, befinner sig inom detta område.

Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd bara om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar natur- och kulturvärdena. En skada på riksintressen enligt 3 kap Miljöbalken kan alltså uppkomma även om ingreppet inte påverkar värden just på exploateringsplatsen.

Det är kommunerna som i sin planering skall se till att riksintressena tas till vara. Länsstyrelsen har tillsynen över att det sker. Om ett riksintresse inte bli tillgodosett i en detaljplan har länsstyrelsen skyldighet att pröva kommunens antagandebeslut.

Hur är det då ställt med den saken? Har man skött sina åtaganden?
Tyvärr inte, som det verkar. Till att börja med så verkar Karlstads Kommun och Länsstyrelsen ha olika definitioner av vad detta riksintresse egentligen innefattar. I Karlstad Kommuns översiktsplan har man nämligen angivit en klart snävare definition av området än den som ges i Länsstyrelsens sk GIS-karta (ovan), och området kring Karlstads Teater nämns t ex inte alls. Man har dessutom försökt att tona ned det utpekade riksintressets betydelse, för att istället ge utökat utrymme åt stadens exploatering, något som knappast kan anses vara förenligt med intentionerna i Miljöbalken.

Vad är rätt och vad är fel? Operation Karlstad har för avsikt att reda ut begreppen och återkommer med ytterligare fördjupning i frågan inom kort.

Annonser

2 svar till “Stora delar av Karlstads stadskärna klassat som riksintresse för kulturmiljö sedan 1996

  1. Det är inte på något sätt förvånande att kommunen inte tar hänsyn till riksintresset. Att klassa ett område som riksintresse för kulturmiljövården ger endast ett teoretiskt skydd när kommunpolitiker vill sjävförverkliga sig själva. Riksintresset för kulturmiljövården hindrar normalt endast mindre projekt där t ex privatpersoner önskar tillföra något nytt till miljön. Det är de små ofarliga projekten där byggnadsantikvarier vågar ta strid.

  2. Ja, det kanske är så det är. Jag har för lite erfarenhet av hur det fungerar i praktiken. Jag har haft många och långa samtal med Riksantikvarieämbetet om saken. Liksom om vad det kan komma sig att formuleringen de skrev om Karlstads riksintresse 1966 inte blev längre än att den kan rymmas på baksidan av en biobiljett. Riksintresset är ytterligare ett exempel på en vackert ljudande lagtext som i praktiken urholkats till tom retorik. Tveklöst är dock att såväl Länsstyrelsen i Värmland samt Karlstad Kommun inte tagit det ansvar som de enligt lagen ska göra när det gäller att tillse att det utpekade området skyddats i detaljplan. Och det ska vi ändra på!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s