Nygjord fallstudie kring översvämningsrisker väcker flera farhågor kring det vattennära byggandet i Karlstad


Översvämningshotat område vid beräknat s k 100-årsflöde (klicka på bilden för att se en större karta)

”När det gäller hanteringen av osäkerhetsfaktorer i Karlstad verkar politiker och förespråkare för ”Karlstad 100 000” snarast använda dessa som en ursäkt för att undvika alltför kraftiga insatser mot översvämningsrisker. Exempelvis åberopar man motstridigheten och komplexiteten hos faktaunderlaget som förklaring till att man inte följer ÖSAM: s rekommendationer om nybyggnationer. Om man ska utgå från försiktighetsprincipen vore det mest förnuftiga att helt enkelt undvika nybyggnation på områden som ligger under nivån för det dimensionerande flödet som ÖSAM föreslår. Men vi har ju sett att detta inte genomförs i praktiken. Frågan är hur långt kommunen är beredd att gå för att genomföra sin tillväxtplan?”

Citatet ovan kommer från en nyligen publicerad fallstudie över hur översvämningsriskerna hanteras inom den fysiska planeringen i Karlstad. Fallstudien är skriven av Linnea Bertilsson som en C-uppsats i Miljövetenskap på Karlstad Universitet. I fallstudien ifrågasätter Bertilsson och flera andra klokheten i byggandet på sjönära, lågt belägna markområden som Inre Hamn, Jakobsberg, Västkust och Välsviken, såväl ur ett översvämningsperspektiv som med avseende på naturvärden.

I Holland har man en rad dyrköpta erfarenheter av just översvämmande floder. Där har regeringen infört totalstopp för allt byggande i den här typen av vattennära områden (se artikel i SVD).

Hur väl genomlyst och kunskapsbaserad är den här frågan egentligen här i Karlstad? Enligt vad den ovan nämnda fallstudien antyder finns all anledning att fundera både en och två gånger på den saken.


Ska vi bygga vattennära till varje pris? Vilket Karlstad vill vi egentligen ha?

Med en mer långsiktig planering skulle flera av riskerna enligt Anna Nordlander på Räddningsverkets enhet för bebyggelse och miljö kunna reduceras avsevärt. Varför då denna brådska att bli 100 000?

Ska vi bygga strandnära till varje pris? Och oavsett om det innebär att vi måste bygga bostadsområden som står på pelare? En kunskapsfördjupande debatt i ämnet känns angelägen. Frågan är som vanligt vem som ska ta initiativet till den?

Annonser

4 svar till “Nygjord fallstudie kring översvämningsrisker väcker flera farhågor kring det vattennära byggandet i Karlstad

  1. Det har tagits stor hänsyn till översvämningsrisken i Tygårdsviken! Detaljplanen har bestämmelser om en lägsta nivå för bostadshus som är långt över den modellerade maximala vattenhöjden vid översvämning.

  2. Visst Karin. Till priset av att husen hamnar uppe på pelare. Är det en bra lösning tycker du? Är det så vi ska bygga i Karlstad? Blir det bra och attraktiva stadsmiljöer? Jag är inte lika säker som dig på den punkten.

  3. Man kan ju fundera på om det räcker att bostäderna byggs på en vattensäker lägstanivå när all infrastruktur i form av el och avlopp blir översvämmat. Vad jag förstår kommer en översvämning att bli en ganska utdragen katastrof under flera månader eftersom Vänern inte kan tappas av i högre takt. Om Sjöstads reningsverk slås ut innebär det väl att staden i praktiken är utslagen, även de högre delarna?
    Det känns som att tunnelalternativet för ökad avtappning är det enda rimliga. Karlstad får på inga vilkor översvämmas, det vore en katastrof av ofattbara mått. Är en stadsflytt á la Kiruna det absoluta värstascenariot eller finns det andra sätt att skydda staden från älven?

  4. Frågan är i högsta grad befogad och borde tveklöst belysas på ett mycket tydligare sätt än idag. Att fullfölja detaljplanen utan att ta hänsyn till översvämningsrisken känns oansvarigt. Att man i Wingårdhs förslag ställt husen på pelare för att till varje pris kunna fullfölja bygget bekräftar närmast problemets omfattning.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s