Två kulturhistoriskt intressanta Karlstadshus genomgår renovering

Två av Karlstads mer välbevarade 1920-talshus, båda utpekade i Karlstad Kommuns kulturmiljöinventering från 1984, står idag inklädda i byggnadsställningar och genomgår renoveringsarbeten.

Munkforsgatan 8, under renovering

Munkforsgatan 8, under renovering

Det ena är hörnfastigheten Munkforsgatan 8, ett synnerligen vackert stenhus, byggt 1928 i sk klassicistisk stil med en sk reveterad fasad av grå grov puts. Dekoren är sparsmakad, färgen återhållen och arkitekturen i det närmaste oförändrad, något som med Karlstadmått mätt måste betraktas som synnerligen ovanligt.

Munkforsgatan 8, utpekat som synnerligen intressant i Karlstad Kommuns kulturmiljöinventering 1984

Munkforsgatan 8, utpekat som synnerligen intressant i Karlstad Kommuns kulturmiljöinventering från 1984

Vad som ska ske med huset är för mig ännu obekant, men jag hoppas att Karlstad Kommuns kulturmiljöansvariga håller ögon och öron öppna och att fastighetsägaren går fram med varsam hand och med hjälp av kulturmiljöutbildade hantverkare.

John Ericssongatan 12 under renovering

John Ericssongatan 12 under renovering

Det andra huset ligger på Herrhagen, närmare bestämt på John Ericssongatan 12. Det är ett mindre flerfamiljshus, också det från skarven mellan 1920- och 1930-talet. Precis som huset på Munkforsgatan är detta hus i ett sällsynt fint originalskick med flertalet av husets vackra originaldetaljer, som fönster, dörrar och trappräcken bevarade. Något som gör huset särskilt kulturhistoriskt intressant.

Takomläggning samt omfärgning

Takomläggning samt omfärgning

Huset på John Ericssongatan ingår enligt Karlstad Kommuns kulturmiljöinventering från 1984 i en kulturhistoriskt värdefull miljö (M7, sid 31). Det som nu förefaller vara aktuellt är en omläggning av taket, inredning av vindsvåningen inklusive byte av vindsfönster samt en omfärgning. Även här får vi hoppas att fastighetsägaren värdesätter huset sällsynt vackra originalskick och anlitar kulturhistoriskt kunniga hantverkare.

Allt för många vackra gamla Karlstadhus har nämligen förvanskats brutalt och berövats sina kulturhistoriska och arkitektoniska värden på grund av mindre nogräknade fastighetsägare och hantverkare med bristfälligt yrkeskunnande. Låt oss hoppas att de två renoveringar som nu pågår inte sållar sig till dessa.

Vi återkommer med bilder på det färdiga resultatet.

Annonser

3 svar till “Två kulturhistoriskt intressanta Karlstadshus genomgår renovering

 1. Anders Eriksson

  Vi hoppas verkligen att det är en fastighetsägare med känsla för sina byggnader!

 2. Bra iaf att man ska försöka behålla så mkt som möjligt av ursprunget, det är fina hus.

 3. Jonas > Absolut. I de fall man nu de facto gör det. Dvs försöker behålla så mycket som möjligt av ursprunget, vilket ju är byggnadsvårdens grundidé.

  Allt för ofta genomförs tyvärr onödiga och allt för brutala och kostsamma, om än välmenade, ombyggnader. Gamla grovputsade kalkavfärgade fasader i behov av översyn tilläggsioleras istället och sprutputsas med modern putsimiterande färg och byter inte bara skepnad utan tillförs skikt som inte längre som tidigare förmår transportera fukt och som därmed långsiktigt hotar husets konstruktion.

  Originalfönster i behov av underhåll byts ut mot nya fönster i moderna material med aluminiumutsida, lösa spröjs, grova profiler och löstagbara spröjs. Tegel- och plåttak byts ut mot tegelimiternade betongpannor.

  Alltsammans förändringar som i allt för hög grad berövar husen sina tidsmarkörer och därmed sitt kulturhistoriska och arkitektoniska värde. Och som faktiskt, i många fall, direkt underminerar husets ursprungliga konstruktion.

  Behovet av fördjupad kunskap såväl hos fastighetsägare som hos arkitekter och hantverkare är fortfarande stort just när det gäller arbeten på äldre hus. Ett tydligt exempel här i Karlstad är puts, där de befintliga mur- och putsföretagen endast med något enstaka undantag har allt för dålig kunskap om hur äldre tiders putsfasader ska underhållas. Det riskerar tyvärr över tid få ödesdigra konsekvenser för alla våra vackra kalkputsade hus.

  Jag arbetar just nu med kommunen för att få fart på en rad kunskapshöjande informationsinsatser, riktade såväl mot fastighetsägare, byggbolag och hantverkare. Så, det finns hopp 🙂

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s