Karlstad. Skärgården. Vad hände med den bilden?

Karlstad. Skärgården. Det är titeln på det enkla men vackra vykort ovan, daterat 1902, som jag hittar under en av mina vykortsjakter på Tradera. Och än en gång slås jag av det faktum att Karlstad ju faktiskt har en skärgård. En ganska fantastisk sådan till och med.

Trots att Karlstad ligger alldeles vid Vänern, Sveriges största insjö, Europas tredje största och världens 29:e största så används idag sällan, för att inte säga aldrig, uttrycken Karlstad och skärgård tillsammans. Visst är det lite märkligt. Vad kan det bero på?

När jag kring 2005 började engagera mig i stads- och kulturmiljödebatt fick jag ofta höra uttrycket ”Karlstad – kommunen med ryggen mot vattnet”. Och det är inte utan att jag är benägen att hålla med. I alla fall när man pratar om det moderna Karlstad som vuxit fram sedan 1950-talet.

Ett enkelt sätt att få detta bekräftat är att studera vykorten från Karlstad. Före 1950 vimlar det av vykort från vackra vattennära miljöer. Av vackra boendemiljöer från älvbrinkarna inne i centrala Karlstad och från dåtidens utflyktsmål för söndagslediga Karlstadbor – Kanikenäset och Tynäs. Då  var Karlstad en sjöstad. Men en skärgård.

På resan från 1950-talet och fram till idag har den bilden i stora stycken gått förlorad. Ingen pratar längre om Karlstads skärgård. Hur blev det så? Och varför? Det är lätt att bli hemmablind och ta saker för givet. Ända har vi på senare år sett ett nyvaknat intresse för vattnet. Om än av annan karaktär.

Nu bygger vi för fulla muggar mot vattnet. Sjöutsikt har plötsligt blivit det hetaste säljargumentet. Och helst ska husen stå ända ner på kajkanten. Att sälja vattnet och vattenkontakten till högstbjudande är dock i mina ögon en sagolik subobtimering av Karlstads stadsmiljöekvation.

Istället borde vattnet och vattennära miljöer utvecklas som tillgängliga offentliga miljöer till nytta för alla Karlstadbor och gäster i staden. Inte bara för den som köpt en dyr bostadsrätt. Eller som besöker IKEA. Båtbussarna är ett lysande steg i denna offentliga riktning. Mer sånt.

Annonser

Karlstad Waterfront. Ett alternativt planförslag för Kv Kanoten framtaget av Operation Karlstad.

Karlstad Waterfront och Kanalstaden sett från Brygguddens yttre udde.

Karlstad Waterfront är namnet på ett nytt, alternativt planförslag för Kvarteret Kanoten i Karlstad, framtaget av en grupp stadsmiljöintresserade personer inom stadsmiljönätverket Operation Karlstad och verksamma inom bl a arkitektur, planering och design.

–Vi deltog på kommunens samråd och blev inte direkt imponerade av kommunens eget detaljplaneförslag, berättar Peter Sörensen, initiativtagare till Operation Karlstad och en av de fyra personer som arbetat fram förslaget. Vi, och många med oss, uttryckte en hel del kritiska synpunkter och frågor under samrådet och planarkitekt Kerstin Berg från Karlstad Kommun uppmanade oss då att ta fram ett eget förslag på hur vi tyckte att området skulle kunna förvaltas.

Kanalstaden. Urbana stadsradhus med offentliga bottenvåningar, på kajkanten.

–Om det var allvarligt menat vet jag inte. Men vi tog uppmaningen på allvar och efter tre intensiva planeringskvällar hade vi förslaget klart. Vi gav det namnet Karlstad Waterfront vilket kändes naturligt då  det ju är precis vad det handlar om, Karlstads ansikte mot vattnet. Med fantastiska möjligheter att skapa en stadsmiljö som är unik inte bara i Sverige, utan i Skandinavien och faktiskt, i Europa, förklarar Peter.

–Vi har sneglat på mängder av liknande projekt ute i Sverige, Europa och USA för att dra lärdom av de erfarenheter man dragit där. På basis av dessa erfarenheter har vi skapat områdets två dragplåster, den unika stadsmiljö i Kanalstaden som vätter mot Inre Hamn och den urbana park- och vattenmiljön i Tullholmsparken som vätter mot Tullholmsviken, vår egen variant av Karlstad Waterfront Park, fortsätter han.

Tullholmsparken, eller Karlstad Waterfront Park. Med paddelklubben i förgrunden.

–Innan vi började skissa pratade vi mycket om vem vi bygger för. Och här går den kanske skarpaste skiljelinjen mellan vårt och kommunens förslag. Kommunen fortsätter att bygga bostadsområden för välbärgade 50-plussare som flyttat från villan när barnen flugit ut. Med sjöutsikt, parkeringsgarage i bottenplan och odlingslotter på öppna innergårdar. Detta rimmar som vi ser det illa när man i samma andetag pratar om att skapa en urban, levande stadsmiljö.

–Med Karlstad Waterfront har vi istället satsat på att försöka skapa en dynamisk, spännande stadsmiljö som kan attrahera unga akademiker, kreatörer och entreprenörer som är i början av sitt yrkesliv att stanna kvar och bo och verka i Karlstad efter avslutad utbildning på Karlstads Universitet. Istället för att flytta vidare till Stockholm, Göteborg eller Malmö. Men också att locka samma kategori av personer att flytta hit.

Karlstad Waterfront. Vattennärhet, grönska och urbant stadsliv och puls sida vid sida.

–Idén till Kanalstaden som vätter mot Inre Hamn är dels hämtad från Amsterdams historiska och charmiga, men ändå stadsmässiga, kanalkvarter. Men också från moderna kanalstadsprojekt som trendiga Sluseholmen i Danmark och färgstarka Tutti Frutti i England. Det är korta fastigheter, en variant av urbana stadsradhus med offentliga bottenvåningar och takterasser med sjöutsikt. Responsen från de arkitekter och företagare vi presenterat idén för så här långt har varit mycket, mycket positiv, förklarar Peter Sörensen.

Sluseholmen i Danmark. Modern kanalstad och en förebild för Karlstad Waterfront.

–En äldre, erfaren arkitekt som varit verksam inom stadsplanering under en stor del av sitt yrkesliv var en av de första vi presenterade idén för. Han ringde direkt tillbaka när han tittat på förslaget och var närmast lyrisk. Jag älskar det, sa han. Och en av mina goda vänner, en tjej som driver ett framgångsrikt företag, sade att hon skulle vilja boka en lägenhet och ett kontor direkt, berättar Peter. Precis så ville hon bo och jobba. Det känns inspirerande och kul. Det ska bli spännande att se vilken respons idén får när vi presenterar den i flera forum.

Karlstad Waterfront ingår nu som en del av de samrådsdokument som kommer att ligga till grund när man beslutar om den slutliga utformningen av en detaljplan för Kvarteret Kanoten. Karlstad Waterfront är presenterat på särskilda dragningar för Kommunledningen, Stadsbyggnadsnämnden samt Stadsbyggnadskontoret. Och fler presentationer är redan inbokade. Inom kort kommer förslaget dessutom att presenteras för media.

Läs mer – Karlstad Waterfront, en presentation. Ladda ner pdf.
Se film – Karlstad Waterfront. The Movie.
Press – Ett litet Amsterdam. TV4 Värmlandsnytt den 17 oktober.
Press – Karlstad Waterfront. Artikel i VF den 12 oktober.
Press – Förslag om en kanalstad på Kanikenäset. NWT den 12 oktober.
Press – Många frågetecken kring Kanoten. VF den 20 september

Utbyggnaden av Karlstads Teater. En stor kulturhistorisk och stadsmiljömässig tragedi.

Karlstad Teater Erseus Arkitekter

Utbyggnaden av Karlstads Teater signerad Erséus Arkitekter. En tragedi.

Här om dagen avtäcktes ombyggnaden av Karlstads Teater, en utbyggnad som jag personligen tycker är ett sällsynt dåligt exempel på komplettering av en kulturhistoriskt intressant byggnad av Karlstad Teaters valör. Istället för att exemplifiera en finkänslig och begåvad lösning på ett delikat dilemma gör den för alla och envar uppenbart just hur mycket som står på spel i ett sådant uppdrag. Och hur oerhört fel det kan bli om man inte förmår se komplexiteten i det.

Karlstad teater invigdes 1893 och är ritad av Sveriges stora teaterarkitekt vid denna tid, Axel Anderberg. Teatern i Karlstad är hans första verk. Denna följdes sedan av ytterligare fem teaterbyggnader, Kungliga Operan i Stockholm 1898, Linköpings Teater 1903, Kristianstad Teater och Oscarsteatern i Stockholm 1906 samt Stora Teatern i Norrköping 1908. Alla Anderbergs byggnader är ritade i en s k historiserande stil där han tydligt och skickligt låtit sig inspireras av 1600-talets arkitektoniska formspråk.

Ritning: Skanarks nedröstade ombyggnadsförslag från 1994

Två gånger tidigare har utbyggnadsförslag röstats ned då de inte ansågs ta nog stora antikvariska och arkitektoniska hänsyn. Ett av dem är Skanarks förslag från 1994 som du kan se ovan. När man nu ser resultatet av utbyggnaden har jag oerhört svårt att se hur denna tagit dessa frågor på större allvar.

Här fanns, som jag ser det, flera vägval. Det primära gällde huruvida man skulle söka tillåta en yttre ombyggnad eller inte. Man kunde där ha valt att sätta byggnadens historiska, arkitektoniska och stadsmiljömässiga värden högre än dem en yttre utbyggnad kan tillföra. Och istället valt att söka alternativa lösningar. Man valde, trots tidigare ställningstaganden och trots det faktum att Karlstad Teater har lagens starkaste skydd mot förvanskning, en byggnadsminnesklassning, ändå att tillåta en yttre ombyggnad.

Operation Karlstads förslag. En förlängning i befintligt formspråk.

I detta läge fanns två vägar att välja på. Den ena vägen var en historiserande anpassning i samma stil som Anderberg själv använde. Det kunde ha sett ut som Skanarks tidigare omnämnda idé eller som Operation Karlstads egen ovan, som är en direkt kopiering av det befintliga formspråket. Den andra vägen var en utbyggnad i en avvikande stil, typ utbyggnaden av Värmlands Muséum. Man valde som bekant det senare. Och resultatet ser vi nu.

Med det vägval som gjordes fanns två alternativa vägar att försöka komma fram. Antingen att ge den tillkommande huskroppen en egen gestaltning, som i fallet muséet. Eller, att söka göra den tillkommande huskroppen så nedtonad och diskret som möjligt för att inte störa den befintliga miljön, som i fallet Apple Cube som visas nedan. Med tanke på det trånga kvartersutrymmet bakom teatern samt teaterns höga detaljutsmyckningsgrad borde man ha valt det senare. Man valde ingetdera. Eller möjligen en ödesdiger kompromiss.

Förslag till tillbyggnad i form av en reflekterande glaskub. Av Operation Karlstad.

Efter den bakre, siloliknande utbyggnaden, som innebar att man obegripligt nog tillät att delar av teatern revs och slängdes på tippen, tillkom som i en parentes den gigantiska handikappentrén mot Växnäsgatan. Hur det gick till vete fåglarna. Slutresultatet är en, i mina ögon, stor såväl kulturhistorisk som stadsmiljömässig tragedi. Karlstads Teater, tidigare Karlstads vackraste och värdefullaste byggnad, har kraftigt förvanskats och förfulats av en synnerligen oskickligt hanterad ombyggnad. De som har drivit och röstat fram detta får bära det historiska ansvaret för vad som nu skett. Och de som stillatigande sett på får fundera över vilket ansvar de har.

Naturligtvis kommer åsikter som dessa att väcka ont blod. Somliga kommer att känna sig trampade på tårna. Andra kommer att muttra om vilket ohövligt tonläge jag använder. Sådana ting är nämligen allvarliga saker anser somliga. I mina ögon väger ömma tår och tonlägen emellertid lätt mot den skada som åsamkats Karlstads stadsmiljö och kulturhistoriska arv. Hur du själv ser på den saken får du fundera över.

Apple Cube. Modern tillbyggnad i form av en glaskub i New York.

Personligen tröstar jag mig med att jag gjorde vad jag kunde för att väcka till eftertanke och med att vi faktiskt en dag skulle kunna leka med tanken att riva dagens brutala tillbyggander, och återskapa Anderbergs gamla originalverk. Om jag tror att det någonsin blir verklighet? Nej. Tyvärr. Möjligen i en framtid där politiker, tjänstemän och lokala byggherrar insett det kulturhistoriska arvets betydelse för inte bara för människornas välmående utan för stadsmiljön och stadens attraktionskraft. Hoppet är som bekant det sista som överger människan.

PS. Med detta sagt vill jag önska Ole Viggo Bang och hans teatersällskap stor lycka till med uppsättningen av Ringen som säkerligen kommer bli en stor upplevelse. Ingen skugga skall i detta sammanhang falla över er. DS

Carlton Hotels klassiska neonskylt på Järnvägsgatan i Karlstad. Is no more.

Carlton Hotels klassiska neonskylt i Karlstad. Sedan 2010 ett minne blott.

De klassiska neonskyltarnas tid i Karlstad förefaller snart kunna vara ett minne blott. Sakta, sakta försvinner de gamla skyltarna en efter en utan att vi märker det. Förrän de en dag plötsligt är helt borta. Ersatta av ingenting eller av en enkel fyrkantig låda som knappast bidrar till stadsrummet.

För det är ju just det de gör, de sirliga gamla neonskyltarna. De bidrar till, blir till smycken och omtyckta möbler i stadsmiljön, i allas vårt gemensamma, vardagsrum. Gaturummet.

Hot om att de ska plockas ner möts ibland av starkt folkligt motstånd. ”Rädda Stomatolskylten” röt Stockholmarna t ex här om året när man hotade med att plocka ner den klassiska gamla skylten ovanför Slussen. Och man startade bla en Facebookgrupp. Så skylten sitter där alltjämt. Den var, ansåg Stockholmarna, ett omistligt inslag i deras stadsmiljö. Och jag håller med. Den är underbar.

I Karlstad har vi inte riktigt samma känsla för våra gamla neonskyltar. Hur många gamla skyltar har vi egentligen kvar i Karlstad? Hur många kan du räkna upp ur minnet? En? Två? Och är någon av dem kanske värd att bevara till eftervärlden? Kika litet nästa gång du åker genom city i vintermörkret. Och fundera på saken.

Förra året var det 100 år sedan den första neonskylten såg dagens, eller kanske nattens, ljus på Grand Palais i Paris. Lagom till firandet försvann ironiskt nog en av Karlstads i mina ögon vackraste och mest bevaransvärda neonskyltar, Carlton Hotel, från gaturummet på Järnvägsgatan. För att ersättas av en identitetslös, faktiskt ganska ful, svart ljuslåda.

Var det överhuvudtaget någon som märkte det tänker jag? Bortsett från jag då förstås. Extra trist kan tyckas då jag redan 2008 uppmärksammade skylten i en kalender som jag distribuerade till mängder av beslutsfattare inom kommunen i en sorts from förhoppning om att de skulle få upp ögonen för dess värde.

Frågan är hur vi ska göra med de neonskyltar som finns kvar? Vad tycker bloggens läsare? Kan man K-märka en neonskylt? Borde vi göra det? Vilken eller vilka tycker ni i så fall vore lämpliga objekt. Skicka gärna in bilder på era favoriter. Så anordnar jag en gallup här på Operation Karlstads Stadsmiljöblogg.

Lästips | 100-årigt gasljus på väg brinna ut | hd.se 15 mars 2010

Vad hände med de vackra väggmålningarna på gamla Grand Hotel?

Vad hände med väggmålningarna på Grand Hotel? Bild från 1980-talet.

På den utmärkta sajten Karlstad Nöje Nostalgi på Facebook hittar jag bilden ovan från gamla Carlstad Wapen som under en tid huserade i Grand Hotels fd lokaler i hörnet Drottninggatan/Västra Torggatan. Här ser man tydligt de gamla färggranna väggmålningarna som prydde väggarna.

Vad hände egentligen med dem efter att Carlstad Wapen lämnade lokalen? Och med resten av den en gång synnerligen påkostade inredningen i hotellets bägge matsalar? Hur står det egentligen till med skyddet och ansvarstagandet för Karlstads kulturmiljöarv?

Förvandla inte Skutberget till ett kommersiellt jippocenter

Skiss till upplevelseanläggning vid Skutberget. Ill:Jonas Haglund, Skanark AB.

I en artikel i dagens VF kan vi läsa ett förslag från arkitekt Jonas Haglund på Skanark om att bygga en upplevelseanläggning ute på Skutberget. Anläggningen som Haglund skissat på ska enligt artikeln bl a innehålla en inomhusskidbacke på pelare, ett äventyrsbad och ett område med andelhus i en miljö med konstgjorda kanaler. Samt en linbana till Bergvik.

–Karlstad behöver en trestjärnig anläggning som kan öka stadens attraktionskraft och då måste man börja fundera på hur en sådan skulle kunna se ut och vilka möjligheter som finns. Det kan vara något i stil med det som jag tagit fram, men det kan också vara någonting annat, kommenterar Haglund.

I mina ögon, och många andra Karlstadbors, är nog Skutberget redan en upplevelseanläggning av absolut högsta rang. Det är ett natur- och friluftsområde av absolut toppklass, befriande fritt från den typ av kommersiella och jippobetonade anläggningar som Haglund tycks anse att Karlstad så starkt behöver.

Tillgången till en friluftsanläggning av Skutbergets klass är en enorm resurs för Karlstad och en lika välbesökt som uppskattad själens lunga för Karlstadbor i alla åldrar, inkomstklasser och färger. Låt det så förbli även för framtidens invånare i ett växande Karlstad. Behovet lär knappast bli mindre när staden växer. Framsynta stadsplanerare borde därför istället förstärka dessa värden och värna Skutbergsområdet från alla former av kommersiella inbrytningar av det slag Haglund föreslår.

Om Karlstad nödvändigvis behöver denna typ av trendiga jippoanläggningar, vilket jag starkt betvivlar, så är jag övertygad om att det i så fall går att hitta en bättre lämpad plats. I mina ögon är Karlstad redan en unik upplevelseanläggning av högsta klass med den vackra och kulturhistoriskt intressanta stadskärnan i Klarälvsdeltat, sin vackra natur, Klarälvens vindlande meanderbågar och Vänerns stränder och glittrande vatten.

Den uppfattningen är jag övertygad om att jag delar med en stor majoritet av Karlstadborna.

Synpunkter på detaljplan för Väse gamla skola

Dagens Väse Skola. Foto ur planprogrammet.

Karlstads Kommun har nyligen sålt Väse Gamla skola för ca 700 000 kronor och gör i samband med detta en omarbetning av detaljplanen för området runt skolan, för att möjliggöra ytterligare bebyggelse. Detaljplanen är nu ute på sk samråd (se utställningshandlingar) och senaste dag för lämning av synpunkter är den 22 november 2010.

Operation Karlstad har idag lämnat följande synpunkter på planförslaget:

Att det gamla skolhuset förses med skyddsbestämmelser (Q, q) i detaljplan är glädjande att konstatera. Från Operation Karlstad skulle vi dock gärna se att de gick ett steg längre. I bestämmelserna borde även skrivas in att ursprungliga material skall användas vid allt underhåll eller renoveringsarbete på skolhuset enligt byggnadsvårdsprincipen lika för lika.

Tänkt tillkommande bebyggelse. Skiss ur planprogrammet.

Ursprungliga detaljer som fönster, dörrar, fasad, utsmyckningar, inredningsdetaljer och liknande skall i möjligaste mån bevaras intakta och vid behov av förbättring t ex av u-värden bör icke förstörande alternativt så långt det är möjligt eftersträvas, t ex extra innerdörrar, energiglas i innerbågar och ökad isolering av vindsbjälklag.

Vi skulle också önska att man på ett tydligare sätt beskrev husets värden enligt PBL 3:12 genom att låta en erfaren antikvarie utföra en förundersökning där man kartlägger såväl husets historia, som inre och yttre värden enligt PBL 3:12. En sådan förundersökning skall Stadsbyggnadsnämnden enligt PBL ställa krav på vid arbeten i värdefulla fastigheter som denna.

Väse Skola 1946. Foto ur planprogrammet. Källa: Värmlands Museum

Förundersökningen skall sedan ligga som grund för uppföljningen av att varsamheten efterföljs under byggprocessen. Och en kvalitetsansvarig som är antikvariskt sakkunnig bör utses med särskilt syfte att kontrollera att husets värden inte skadas. En sådan kontroll kan, som anges tydligt i PBL, inte ske i efterhand.

En avslutande reflektion är att ändrad användning till bostäder kan leda till ett behov av omfattande ändringar för t ex toaletter och kök, vilket kan komma att stå i direkt strid med önskan att skydda och bevara den befintliga byggnaden. Andra alternativ borde därför också kunna övervägas. Hur ser t ex det framtida behovet av skolor, förskolor, dagis och samlingslokaler ut i ett växande Väse?

Huset är en gång byggt med ett sådant syfte och en fortsatt användning som ligger mer i linje med detta skulle minska behovet av förändringsåtgärder och risken för att kulturhistoriska värden går förlorade. Kanske skulle sådana aspekter övervägas inte bara ur ett kulturhistoriskt, utan också ur ett samhällsbyggnadsperspektiv.

Till sist skulle vi kort vilja uppmana Karlstads Kommun att framledes införa som praxis att alltid använda etablerade mäklare vid all försäljning av kommunala fastigheter. Detta för att så många som möjligt ska få kännedom om objektet och för att eftersträva ett så bra pris som möjligt för kommuninnevånarnas egendom. Att som i detta fall enkom ha en annons i lokalpressen kan knappast anses uppfylla dessa syften.