Etikettarkiv: albér fastigheter

Vad tycker du om ombyggnadsplanerna på Kasernhöjden?

I NWT och här på Stadsmiljöbloggen har du de senaste dagarna kunnat följa debatten kring de planer till en fortsatt utbyggnad av Kasernhöjden som fastighetsägaren Albér Fastigheter här om dagen presenterade, med bla butiker, kontor, skolor och ett exklusivt höghus.

När Stadsbyggnadsnämnden diskuterat saken sa man nej till utbyggnad med fler butiker och kontor, som man anser förstör områdets exklusivitet och fina naturmiljö, men ja till tanken på ett höghus i glas. Och Operation Karlstad instämmer för en gång skull helt med Stadsbyggnadsnämnden.

Hur ser du själv på saken? Var med och tyck till i Operation Karlstads egen opinionsundersökning. Och se vad övriga Karlstadbor tycker. Ditt svar är naturligtvis helt anonymt.

Stadsbyggnadsnämnden i Karlstad värnar Kasernhöjden

Kasernhöjdens värden värnas i beslut av Stadsbyggnadsnämnden

När det i NWT nyligen presenterade, och här på Stadsmiljöbloggen kommenterade, förslaget till vidareutbyggnad av Kasernhöjden var uppe till diskussion i Stadsbyggnadsnämnden i Karlstad, stötte det på patrull, läser vi NWT den 16 oktober.

Det kanske kan bli ett 75 meter högt hus i glas på Kasernhöjden i Karlstad. Men placeringen behöver diskuteras, konstaterar nämnden.

– Men det blir definitivt inga nya skolbyggnader eller lyxiga bilhallar, säger stadsbyggnadsnämndens ordförande, kommunalrådet Håkan Holm (s).

Nämnden anser att byggnaderna skulle skymma kasernerna och att ett sådant ingrepp skulle innebära att den fina tallbacken försvann.

– Vi måste ha respekt för Kasernhöjden. Det är högst osannolikt att vi säger ja till det, säger Håkan Holm.

Operation Karlstad är för en gångs skull helt eniga med Stadsbyggnadsnämnden. Beslutet visar på att nämnden tar sitt uppdrag på stort allvar och värnar såväl områdets som stadens värden. Mycket bra.

Albér Fastigheter, som ligger bakom planerna, ska dock ha en eloge för det utmärkta förädlingsarbete de hittills gjort med att förvandla det gamla kasernområdet till ett av Karlstads vackraste och mest exklusiva (men ej dyraste) bostadsområden. Många kommuner med liknande nedlagda kasernområden skulle med fördel kunna förlägga ett studiebesök till Kasernhöjden i Karlstad.

Kasernhöjden, från regemente till ett av Karlstads allra vackraste bostadsområden

Kasernhöjden, dvs gamla I2, har de senaste åren genomgått en synnerligen smakfullt genomförd omvandling från regementsområde till ett av Karlstads allra vackraste bostadsområden. Med pietetsfull hand har fastighetsägaren Albér Fastigheter omvandlat de gamla kasernerna till högklassiga bostäder.

De gamla spröjsade fönstren från originalritningarna har återförts och husen har försetts med vackra smidesbalkonger som svävar i det blå. Kaserngården och närmiljön kring husen har förvandlats till parker och grönområden med blommor, träd och promenadvägar. En fröjd för ögat och en lisa för själen.

Arbetet med omvandlingen är fortfarande i full gång. Det målas, lagas och planteras. Alltsammans med säker känsla och omsorg om minsta detalj. Resultatet är inget mindre än häpnadsväckande.

Klockan i klocktornet på gamla matsalen fungerar än och ringer med vacker klang varje hel och halv timma. Och bidrar på så sätt till den sällsamt gemytliga innegårdsmiljön på området.

Den gamla ”markan” eller Brigadhuset var en gång stolt officerspaviljong då gamla Värmlands Regemente I22 låg förlagt vid Trossnäs Exercisfält, och flyttades hit i samband med att regementet flyttade till Karlstad och blev I2 år 1939. Idag huserar Gunta Liede och hennes balettflickor i Gundegabaletten i huset.

Operation Karlstad lyfter på hatten för ett synnerligen professionellt genomfört förvandlingsprojekt.

Fortsatt förfall på Stadshotellet och Alfieshuset

AlfieshusetTvå av Karlstads vackraste och mest tongivande stenhus – Stadshotellet, ägt av Elite och Alfieshuset, ägt av Albér Fastigheter är stadda i kraftigt förfall, och vi har påpekat detta redan för ett år sedan. Fastighetsägarnas brist på underhåll är uppenbar och flera ovarsamma och förfulande ingrepp i fastigheterna har gjorts, bland annat fönsterbyten på innergården mot Västra Torggatan, där för övrigt lokalerna som en gång inhyste Karlstads gamla brandstation fortfarande finns kvar. Operation Karlstad uppmanar ånyo Stadsbyggnadsnämnden samt ägarna till dessa två vackra karlstadfastigheter att ta det lagstadgade ansvar de enligt PBL har för att tillse att ”byggnadernas byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden inte förvanskas”.