Etikettarkiv: Hans Wennerholm

Upphandlingen av arkitekttjänster kring ombyggnaden av Karlstad Teater – ett brott mot LOU?

Turerna kring ombyggnaden av Karlstads Teater är många och i sanning inte lätta att följa för den som av en eller annan anledning skulle önska göra det. När det gäller den senaste turen är det emellertid en fråga som framför andra känns relevant att ställa sig. Nämligen den om huruvida upphandlingen av arkitekttjänster skett på ett korrekt sätt. Vid en snabb titt kan det nämligen förefalla som om Karlstad Kommun i sin hantering av upphandlingen, via ett sk parallellt uppdrag, brutit mot Lagen om offentlig upphandling – LOU. Och därmed i så fall skulle kunna riskera att hamna inför domstol.

”Inom den offentliga sektorn gäller för all upphandling reglerna inom LOU. Där förekommer inte begreppet parallella uppdrag. Skälet är enkelt, parallella uppdrag finns inte inom offentlig sektor. Offentlig upphandlare som kallar sin upphandling för parallella uppdrag begår lagbrott.”

Detta står att läsa på Sveriges Arkitekters hemsida.

Om användningen av parallella uppdrag inom offentlig förvaltning står på samma hemsida vidare att läsa:

”Arkitekttävlingens direkta tävlingsmoment saknas. Avsikten är inte att kora en vinnare eller ett vinnande förslag.”

”Avsikten är att visa hur oklara eller alternativa förutsättningar påverkar ett projekts utvecklingsmöjligheter.”

Ett parallellt uppdrag är alltså INTE en tävling. Tävlingsmomentet saknas och en vinnare kan därför INTE utses. Det parallella uppdraget kan endast användas i ett kunskapsinhämtningsskede av projektet och måste alltså sedan efterföljas av ett konkretiserat upphandlingsmoment, t ex någon form av utannonserad öppen arkitekttävling.

Skulle en upphandling av arkitekttjänster trots allt ske i formen av ett parallellt uppdrag är det ett lagbrott mot LOU – Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling – och förfarandet kan då komma att dras inför domstol. Läs mer om att anlita arkitekttjänster genom offentlig upphandling på Sveriges Arkitekters hemsida.

På Karlstad Kommuns hemsida, i ett pressmeddelande rubricerat ”Vinnande förslag ger Karlstad Teater ny överraskande form” läser vi:

”Tre arkitektkontor inbjöds till ett parallellt uppdrag och fick lämna förslag på en tillbyggnad som klarar både arkitektoniska och antikvariska krav. Det vinnande förslaget var både ett mycket elegant tillägg till den ursprungliga byggnaden och överraskande i form och materialval.”

”En jury med representanter från Karlstads kommun, Länsstyrelsen och Värmlandsoperan valde Erséus Arkitekters förslag. Förslaget är en halvcirkelformad tillbyggnad i vitmålat trä. Taket är platt och där ska sedumväxter planteras.”

”-Det är ett hållbart byggnadssätt som speglar vår tid och trätraditionen i Värmland utnyttjas, säger Gunnar Persson, stadsarkitekt och medlem i juryn. Det är klassiskt och tidlöst, men ändå nutida.”

I en artikel på samma ämne, publicerad i NWT 2007-06-25 och rubricerad ”Rund baksida föreslås för Karlstad Teater” läser vi bl a följande:

”Tre arkitektbyråer fick i april uppdraget att komma med idéer om hur tillbyggnaden ska se ut, förslagen har sedan bedömts av en grupp med representanter från de inblandade förvaltningarna i kommunen, länsstyrelsen och Värmlandsoperan. Det vinnande förslaget kommer från byrån Erséus.”

Här talas alltså helt tydligt om ”vinnande förslag” och man förefaller därmed ha hanterat det parallella uppdraget som en direkt upphandling, en sorts tävling. Man har sålunda därefter utsett en vinnare och gett uppdraget till denne. Stick i stäv med lagens intentioner, förefaller det.

Operation Karlstad har, i ambition att reda ut begreppen, varit i kontakt med Sveriges Arkitekters förbundsjurister samt med tävlingschefen Claes Larsson som ser allvarligt på saken. Claes Larsson kommer därför att snarast ta en kontakt med stadsplanedirektör Gunnar Persson för att närmare undersöka hur saken hanterats. Rätt eller fel? Den saken återstår att se.

För ytterligare information om parallella uppdrag, arkitekttävlingar och LOU kontakta Sveriges Arkitekter, Claes Larsson, arkitekt SAR/MSA, claes.larsson@arkitekt.se eller 08-50 55 77 00.

Kommunens skumma stenaffärer uppmärksammas i VF och NWT


Efter tips från Operation Karlstad uppmärksammas nu Karlstad Kommuns märkliga hantering av sitt lager av gatu- och monumentsten i stora artiklar i såväl VF som NWT. I VF har artikeln rubriken ”Här ligger Fredsmuren”. I samma artikel ombes stenhuggare Karl-Erik Bäckman på Bäckmans Stenhuggeri uppskatta murens värde:

–Kanske en eller två miljoner kronor får man räkna med. Det var ett ganska avancerat arbete. Pratar man bara om stenen handlar det om 500 000-600 000 kronor, säger han.

I artikeln i VF kommenterar kommunens ansvariga ärendet: ”Hans Wennerholm, chef för teknik- och fastighetsförvaltningen, säger att inga fler stenar kommer att plockas från lagret till dess att frågan är ordentligt utredd.

Frågan är dock hur det egentligen är med den saken. Här noteras nämligen också ”att SÅ SENT SOM I onsdags försvann runt 30 meter av murens stora sittstenar och det är oklart vart de har tagit vägen.

Operation Karlstad, som besökt stenlagret flera gånger, har noterat samma sak. Men vi vet dock var stenarna tagit vägen. De ligger kvar på samma pallar som de låg på ute på Heden. Fast nu på innergården hos stenhuggeriet i Kristinehamn. Vi har själva varit på plats och sett och fotograferat dem. Uppenbarligen fick de finaste stenarna fötter när affären blev känd och gratislagret av sten riskerade att rinna dem ur händerna.
Hela affären är synnerligen oprofessionellt och osnyggt hanterad och Operation Karlstad lovar naturligtvis att följa den fortsatta händelseutvecklingen i ärendet.

Kommentar 2006-06-16 | Efter att ha genomfört vad de kallar en ”intern utredning” kommenterar nu Karlstad Kommun ärendet på nätet. Vi har bra rutiner men behöver se över hur de tillämpas, säger Hans Wennerholm. Jovars, det verkar behövas. Lars Österberg, som på eget bevåg bytte bort stenarna i en bytesaffär sitter kvar på sitt jobb som entreprenadchef. Han ”visste inte” att det fanns så fina stenar i förrådet, står det i pressmeddelandet. Det krävs uppenbarligen inga större kvalifikationer för att bli entreprenadchef i Karstad kommun. Och har man väl blivit det kan man sedan bete sig hur som helst och ändå ha jobbet kvar.