Etikettarkiv: lars o nilsson

Länsstyrelsen ger ägarna till gröna huset på Stockfallet rätt. Området är redan förvanskat.

Får man måla sitt hus i vilken färg man vill?

I dagens NWT och VF kan vi läsa att Länsstyrelsen i Värmland nu beslutat att upphäva Karlstad Kommuns tidigare beslut om att förelägga husets ägare att återställa fasaden i det skick som givet bygglov finns för samt att erlägga en byggnadsavgift. Länsstyrelsen i Värmland ger ägarna, företrädda av Villaägarnas Riksförbunds chefsjurist Ulf Stenberg, rätt på samtliga punkter.

–Hur ska man kunna döma dem för att de gjort något som flertalet av de andra husägarna däruppe redan gjort, säger Lars O Nilsson, avdelningsdirektör på Länsstyrelsen.

Och visst ligger det mycket i det Lars O Nilsson säger. Och domen är därmed också ytterligare ett förtydligande av att Karlstads Kommuns bygglovshandläggare har sovit på jobbet i flera decennier och släppt igenom i princip vilka förändringar som helst. Detta har fått till följd att det idag i princip inte finns ett homogent kedje- eller radhusområde i kommunen som har den karaktär som arkitekten en gång avsåg att det skulle ha. Det är en sorglig slapphet man har uppvisat.

Men kan man verkligen legitimera nya försyndelser med att liknande saker har tillåtits i det förflutna? Är det på områden som Stockfallet, Norra Kroppkärr och Lorensberg som alla en gång ritades som synnerligen homogena och likartade när det gäller den arkitektoniska utformningen, därmed öppet för allsköns förändringar i framtiden? Hur opsykologiskt och dåligt genomtänkt Karlstad Kommuns agerande på Stockfallet är, så kan den tolkningen knappast anses vara förenlig med lagstiftarnas intentioner när de formulerade varsamhetsparagrafen, PBL 3 kap 10 §:

Ändringar av en byggnad skall utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag beaktas och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas till vara. Lag (1998:805).

Vi behöver en seriös diskussion om hur vi ska tolka dessa värden här i Karlstads Kommun. Kommunens stadsbyggnadsförvaltning har en del att fundera över när det gäller deras bristande rutiner. Och arkitekterna själva måste också vara delaktiga i diskussionen. Det är ju trots allt deras verk som vind för våg tillåts förvanskas.

På det aktuella området på Stockfallet är det idag fullkomligt omöjligt att se vad arkitekten Karl Karlsén avsåg när han ritade området för 30 år sedan. Något som Karl Karlsén också uppmärksammade Karlstad Kommun på redan för 10 år sedan.

–Jag pratade med stadsarkitekten, jag tror det var Lars-Rune Bengtsson, om att området höll på att förvanskas rejält. Men jag fick aldrig något svar från dem. Det tycker jag är lite märkligt, säger Karl Karlsén.

Istället har förvanskningen på Stockfallet fortsatt och accelererat. Här har ombyggnader av allsköns slag och i allsköns färger tillåtits. Helt utan en skönjbar röd tråd. Och ingen, inte ens kommunen själva, verkar längre ens veta hur ett hus ursprungligen såg ut och vilka färger det hade. Här råder rena vilda västern och arkitekturen liknar närmast en sorts pytt i panna.

Är det verkligen så här vi vill ha det?