Etikettarkiv: marknadsstyrd planering

Apropå Public-Private-Partnership, dvs när exploatörerna får bygga stad. Känns det igen?

De nya synen på planering, ekonomiska förändringar och ekonomiska begränsningar för lokala myndigheter har resulterat i ökat privat inflytande över stadsutvecklingen. Det har till exempel skett en snabb tillväxt av s k Public-Private-Partnership sedan början av 1990-talet. Koalitionerna väntas ge fördelar i konkurrensen med andra städer och inspirationen kommer från USA (Newman & Thornley, 1996)

Public-Private-Partnership kallas i Sverige för förhandlingsplanering eller marknadsstyrd planering och bidrog till att planeringens innehåll började förändras i slutet av 1980-talet. Delvis är utvecklingen ett utslag av kommunernas försämrade ekonomiska situation och den hårdnande interurbana konkurrensen. Det blev viktigt för kommunerna att skapa en urban image. Resultatet av förhandlingsplaneringen under 1980-talet och början av 90-talet blev byggande av kontor, terminaler, gallerior, hotell- och sport- och konferensanläggningar, dvs kommersiella fastigheter, ofta av spektakulära slag. Konsortierna fick byggrätt, förmånliga lån och ibland gratis mark. Kritiska röster hävdar att utvecklingen leder till en destruktiv konkurrens mellan kommunerna och att den strategiska långsiktiga planeringen överges till förmån för stora projekt som kan genomföras pga olika konsortier som får bestämma villkoren (Hall, 1991)

Texterna är hämtade ur boken ”Centrum – utarmning eller renässans?” skriven av Karin Book och Lena Eskilsson 1993.