Etikettarkiv: medborgarförslag

Operation Karlstads Peter Sörensen tycker till om stadsmiljön i Kanal 12. Och nu även på YouTube.

Peter Sörensen från Operation Karlstad pratar stadsmiljö i Kanal 12. Se inslagen på YouTube.

Sedan snart tre år har Operation Karlstads Peter Sörensen kommenterat och tyckt till om stadsmiljön i Karlstad i återkommande reportage i Kanal 12. Nu lägger vi successivt ut reportagen på YouTube där du kan se dem alla när det passar dig. Först ut är reportaget där Peter Sörensen föreslår Karlstad Kommun att man borde göra en stadspark av området runt Sundstatjärn. Ett förslag som vi skrivit om tidigare här på Stadsmiljöbloggen (läs mer…).

Tidholmska gården och Skutbyggaregatan. En idyll som borde återuppväckas.

Tidholmska gården låg på adressen drottningatan 32.

Tidholmska gården låg på adressen Drottningatan 32.

I kvarteret Almén i änden av dagens Fredsgatan, en gata som tidigare hade det mer maritimt klingande namnet Skutbyggaregatan, ligger några av de sista kvarvarande uthusen i centrala Karlstad från före branden. Här låg en gång också den Tidholmska Gården som ses på bilderna i detta inlägg, med adressen Drottningatan 32. Gården revs för att marken där den stod skulle användas till ett stenupplag under bygget av Stadshuset.

Tidholmska gården, sedd från norr.

Tidholmska gården och magasinen, sedda från norr.

Där gården stod är det idag en milt sagt malplacerad parkeringsplats. Och den spännande miljön där gammalt möte nytt borde kunna användas bättre. Personligen skulle jag gärna se att man skippade parkeringen, återuppbyggde en kopia av Tidholmska gården och öppnade Fredsgatan som en kullerstensbelagd gågata ner mot vattnet. Och avslutade den med en liten park ner mot älven. Varför inte med ett Café med uteservering i den gamla bokhandeln på hörnet?

cgipict-img-26

Tidholmska gården med entrén till bageriet

De gamla magasinen används idag mestadels som cykelförråd åt kommunens anställda. Tillsammans med en nyuppbyggda gården, som skulle bli en perfekt plats för vår turistbyrå, skulle de istället med fördel kunna användas till t ex gallerier, butiker och caféer. nnergårdsmiljön mot Stadshusets baksida är fantastisk och skulle kunna förvandlas till en kulturhistorisk oas med ett stort utecafé sommartid.

Kvarteret Almén, vår egen gamla stad
, skulle därmed levandegöras på ett sätt som jag tror skulle uppskattas varmt såväl av Karlstadborna själva som av hitresta besökare. Och bli en resurs i profileringen av Karlstads innerstad. Alltsammans till en relativt begränsad kostnad.

Varför inte ge alltsammans arbetsnamnet Almenparken?

Idén är den 7 april inlämnad som ett medborgarförslag till Karlstad kommun.

Skippa konstverket. Låt istället gröna växter försköna sporthallarna på Tingvalla

Använd klätterväxter och träd för att försköna Tingvallahallarna

Klätterväxter. Ett klassiskt och billigt sätt att försköna stora, döda fasadytor. 100% ekologi.

De omdebatterade plåthallarna framför gamla Blå Hallen har fått utstå mycket kritik i media. Med all rätt. Nyligen läste vi i NWT om hur kultur- och fritidsnämnden i samverkan med en konstnär föreslagit att man ska försköna hallarna med någon sorts installation med ljusbollar som studsar fram och tillbaka över fasaden. Ett förslag som låter milt sagt spektakulärt och som Operation Karlstad ställer sig högst tveksamma till. Lösningen på miljöns uppenbara gestaltningsmässiga tillkortakommanden kan knappast vara att kasta ytterligare ljus på dem. Dessutom låter det onödigt dyrt. 500 000 kronor ska de svävande bollarna gå på.

Operation Karlstad föreslår istället att man använder en klassiskt beprövad lösning med gröna växter, klätterväxter, buskar och träd, för att mjuka upp fasadernas hårda formspråk och på ett mer naturligt sätt få dem att smälta in i den gröna omgivningen. 100% ekologiskt, naturligt, årstidsvarierat och avsevärt billigare.

Förslaget är den 5 februari 2009 inlämnat som ett medborgarförslag.

Vilken av de två lösningarna föredrar du själv? Tyck till i Operation Karlstads Minigallup. Ditt svar är som vanligt anonymt.

Förbättringsförslag 2: Återställ Seminarieparken i dess fornstora skick

Seminarieparkens östra entré anno 1920

Seminarieparkens östra entré anno 1930

Under rubriken förbättringsförslag ger vi förslag på Karlstadmiljöer som med fördel skulle tjäna på en ansiktslyftning. Förbättringsförslagen lämnas också in som medborgarförslag, och politikernas respons redovisas direkt här på Stadsmiljöbloggen. Först ut var Hamngatan. Denna gång handlar det om en annan eftersatt miljö. Seminarieparken på Marieberg.

Seminariet och dess stora park så som det ursprungligen såg ut.

Seminariet och dess stora park så som det ursprungligen såg ut.

Seminariet och dess stora park på Marieberg är i mina ögon en av Karlstads pampigaste miljöer. Parken är dock idag misskött, vildvuxen och en skugga av vad den var i fornstora dar. Här fanns välskötta grusgångar, spegeldammar och flera vackra sittgrupper. Entrén från östra sidan var också den sällsynt vacker, som framgår av vykortet ovan.

Seminarieparken med spegeldammen anno 1920 (klicka för stor bild)

Seminarieparken med spegeldammen anno 1920 (klicka för stor bild)

Varför inte satsa på att återställa parken i sitt vackra ursprungsskick? För relativt begränsade pengar skulle man skapa ett smycke inte bara för Karlstadsborna själva, utan även för hitresta turister och gäster. Det vore något för vår ambitiöse stadsträdgårdsmästare Mikael Lund och hans kunniga och grönfingrade kollegor att bita i. Kanske kan vi rent av hitta privata sponsorer som kan vara intresserade av att medverka till ett sådant projekt?

Ge den som lämnat ett medborgarförslag rätt att personligen presentera det för kommunfullmäktige

Detta föreslår Peter Sörensen från Operation Karlstad i ett sk medborgarförslag som lämnades in den 10 december 2008. Motivationen lyder:

”I flera kommuner, som t ex Uddevalla, ges den som lämnat ett medborgarförslag också tillfälle att personligen presentera förslaget på kommunfullmäktiges sammanträde. Jag föreslår att vi inför samma möjlighet i Karlstad. Detta skulle vara ett utmärkt sätt att ytterligare stärka medborgardialogen samt att minska avståndet mellan människan och politiken.

Många medborgarförslag skulle dessutom tjäna på att muntligen få presenteras av förslagsställaren själv, med den möjlighet till argumentation, dialog och utveckling som då ges, istället för att som idag endast presenteras som ett kortfattat skriftligt sammandrag för fullmäktiges ledamöter. Ge samtidigt möjlighet för förslagsställaren att få stöd och hjälp med ett professionellt framförande av presentationen, t ex via AV-stöd.

I Uddevalla har man mycket positiva erfarenheter av systemet och det fungerar utmärkt.”

Återstår att se hur kommunfullmäktige ställer sig till förslaget. Törs de släppa in ”vanligt folk” i talarstolen?

Återskapa Hamngatans boulevardkaraktär, medborgarförslag från Operation Karlstad

Återskapa Hamngatans boulevardkaraktär. Detta föreslår Peter Sörensen från Operation Karlstad i ett sk medborgarförslag till Karlstads Kommun, inskickat den 2 juli 2008. Det skulle bättra på innerstadsmiljön, skapa ett värdigare första möte med staden för hitresta gäster samt öppna upp nya, intressanta affärslägen för nya etableringar i direkt anslutning till stadens största trafikstråk.

BAKGRUND:
Hamngatan anno 2007 är idag utan tvivel en av de mest ogästvänliga och fula miljöerna i Karlstad. Ändå är det just denna miljö som blir ett av de första mötena med staden för besökande resenärer. Annat var det i början av 1900-talet. Då var Hamngatan en idyllisk smågata, kantad av vackra alléträd och vackert dekorerade trähus. Idag är miljön steril, avvisande och smutsig. Gaturummet domineras i stora sträckningar, framför allt från Östra Torggatan fram till Järnvägsgatan, av döda, stängda väggar. Här passerar man så fort man kan, på väg någon annan stans.


Hamngatan idag. Döda bottenvåningar ger ett ogästvänligt gaturum.

På få ställen är den moderna stadsplaneringens tillkortakommanden i Karlstad så väl synliga som just här på Hamngatan. Hamngatan har fått betala ett högt pris. Gemytet och stillheten lär aldrig återvända då den livligt trafikerade Hagaleden idag drar fram här. Men visst skulle miljön kunna förbättras avsevärt trots detta.

FÖRSLAG till förbättringsåtgärder:
Återge Hamngatan sin boulevardkaraktär. Börja med att återplantera alléträden i tre rader, en lite lägre rad på varje trottoar och lite högre i mitten av gatan. Bara det skulle göra underverk för gatumiljön. Se samtidigt över trottoarerna på norra sidan och ge dem en tydligare offentlig promenadkaraktär, med utrymme för mindre uteserveringar med bord och stolar längs fasaden. Bredda dem och ge dem en och samma beläggning och utseende från Södra Kyrkogatan fram till Fredsgatan. Och samverka med fastighetsägarna längs hela denna sträckning för att så långt det är möjligt planera om och öppna upp bottenplanen till kommersiella lokaler, med utrymme för butiker och caféer. Detta skulle öppna upp en rad nya och spännande butikslägen i ett av Karlstads mest urbana och trafikerade stråk. Karlstads Sveavägen.

Läs också artikeln ”Freeways give way to boulevards – slowly” ur New Urban News jul/aug 2008.