Etikettarkiv: Stadsarkitekt

Karlstads Kommun söker stadsarkitekt och byggnadsantikvarie

Karlstads Kommun söker nu efter en renodlad stadsarkitekt. Bravo!

Karlstads Kommun förstärker nu, mycket glädjande, sin stadsbyggnadsförvaltning med två för såväl stads- som kulturmiljön synnerligen viktiga roller, en stadsarkitekt och en byggnadsantikvarie.

Karlstad har under flera år saknat en renodlad stadsarkitekt. Den rollen har istället varit sammanslagen med den mera administrativt orienterade rollen som stadsbyggnadsdirektör. I längden naturligtvis ett allt för betungande arbete för en person att utföra.

Den tillfälliga förstärkningen med ytterligare en antikvarie är avsedd att ytterligare skynda på framtagandet av det efterlängtade kulturmiljprogrammet ( tidigare kallat Arkitekturprogrammet).

Från Operation Karlstad ser vi mycket positivt på dessa två förstärkningar som vi hoppas på ett positivt sätt kan bidra till att lyfta stads- och kulturmiljöfrågorna i ett expansivt Karlstad.