Etikettarkiv: Stadsplanedirektör Gunnar Persson

Vadan denna särskilda vurm för Orrholmen?

Orrholmen i Karlstad. Sett litet från ovan. Inspirerande stadsmiljö enligt förre stadsplanedirektören i Karlstad, Gunnar Persson.

Miljonprogramsområdet Orrholmen i centrala Karlstad, sett litet från ovan. Inspirerande stadsmiljö enligt förre stadsplanedirektören i Karlstad, Gunnar Persson.

Under rubriken Sommartipset på tidningen Arkitektens hemsida berättar fem kommunarkitekter i ett inlägg från sommaren 2008 om platser som de rekommenderar semestrande kollegor att besöka – mer eller mindre okända pärlor med hög arkitektonisk kvalitet. En kul idé.

Eva Sjölin från Lomma lyfte fram det nya och prisbelönade Lomma Hamn, Niklas Källqvist från Halmstad lyfte fram området med det vackra namnet Slingan på Kärleken, framröstat av invånarna som det mest uppskattade arkitekturobjektet från 1900-talets senare hälft, Per Grundström från Falun lyfte fram den vackra Faluån och arbetet med att skapa vattennära restauranger och caféer och Fredrik Wallin från Flen lyfte fram den riksintresseklassade och kulturhistoriskt mycket intressanta staden Malmköping.

Till min överraskning var även Karlstads dåvarande stadsarkitekt Gunnar Persson tillfrågad. Vad tror ni han svarade? Jo, miljonprogramsområdet Orrholmen. Jag blir mållös, men återkommer till det strax. Först tar vi svaret i sin helhet.

”Karlstad har många läckra vattenlägen. I ett av de allra finaste, nära stadskärnan, ligger Orrholmen, ett brutalt 1960-talsområde med mycket betong och stora skivhus där de vanliga karlstadsborna bor med sjöutsikt åt alla håll och badplatsen på morgonrocksavstånd.

Som tillskott har man de senaste åren fått ett mycket omtalat passivhus i elva våningar och ett helrenoverat jättegarage med konst, busshållplatser och klassisk musik dygnet runt.

En plats dit turisterna aldrig kommer, men där arkitekter kan få inspiration.”

Karlstad har många läckra vattenlägen, den uppfattningen delar jag med Gunnar Persson. Och Orrholmen som plats är ett av dem. De små, låga bostadsrätterna ut mot Mariebergsviken på områdets västra sida tillhör de trevligare i Karlstad. Och utnyttjar, i motsats till hur man idag gör i liknande lägen, vattenläget på ett fint sätt utan att stjäla det från det offentliga rummet. Där delar jag också Perssons uppfattning. Men sedan är det stopp.

Orrholmen, ofta kallad den vita staden, har onekligen en vacker och intagande siluett, inte minst nattetid, där det ligger som en jättelik finlandsfärja på sin udde. Men ju mer man närmar sig området desto mer avtar denna fascination. Området är och förblir ett miljonprogram. De lägre, mer anonyma, och äldsta delarna, i områdets norra del, är med sina kringbyggda gårdar ganska trivsamma. Men de inre, gigantiska skivhusen som i en skeppsform omgärdar en allt för stor, och alltid helt folktom, innergård, är brutal, avvisande, stads- och människofientlig förortsarkitektur av sämsta sort. Sedan får den se hur spännande ut som helst på håll.

Varför lyfter då Gunnar Persson fram detta område som ett tips till sina kollegor att besöka? Exakt vad är det han vill att de ska lära av Orrholmen?

Det Orrholmsgarage han talar om är en sällsynt brutal och ful miljö som varit ett gigantisk problembarn med rader av misshandelsfall allt sedan det byggdes på sextiotalet. Och borde naturligtvis aldrig ha byggts. Och passivhuset Seglet må vara intressant ur ett energisparperspektiv. Men som arkitektonisk gestalt saknar det helt verkshöjd. Det är tråkigt, fult och sällsynt malplacerat, och trasar sönder områdets tidigare så intressanta siluett. Både garaget och Seglet är förvisso lärorika så till vida att de aldrig någonsin borde ha byggts. Åtminstone inte på det sätt som de gjordes. Nu tror jag dock inte det var denna lärdom Persson avsåg att hans kollegor skulle göra.

Av någon besynnerlig anledning har Orrholmen blivit Karlstads Stadsbyggnadskontors särskilda skötebarn och ögonsten. Området avnjuter en särställning och en omsorg som fullkomligt lyser med sin frånvaro när det gäller kommunens övriga bebyggelse. Jag undrar vad detta kan komma sig? Vad tror du?

Karlstad Kommuns stadsplanedirektör Gunnar Persson säger upp sig

SVT Värmlandsnytts hemsida nås Operation Karlstad av nyheten att Karlstad Kommuns stadsplanedirektör, tillika stadsarkitekt, Gunnar Persson, sagt upp sig från sin tjänst. Persson, som är bosatt i Örebro och under sin tjänstgöringstid har pendlat till jobbet i Karlstad, har innehaft tjänsten i mindre än två år och blir nu den andre i raden av stadsarkitekter i Karlstad som säger upp sig. Karlstads förre stadsarkitekt Göran Åberg sade nämligen också upp sig, enligt uppgift efter interna stridigheter. Åberg tömde sitt kontorsrum och gick på dagen. Utan så mycket som ett ord i media om anledningen därtill.

På Operation Karlstad gör vi ingen hemlighet av att vi under de senaste två åren haft en rad meningsskiljaktigheter med Gunnar Persson gällande hans, och hans förvaltnings, sätt att enligt vår åsikt alltför lättvindligt hantera Karlstads kulturmiljöfrågor. Du som följer rapporteringen på denna blogg är väl bekant med det flertal tillfällen då vi idogt påpekat sådana fall, utan att åtgärder trots detta vidtagits.

Tilläggas skall dock att även den kraftigt dominerande merparten av övriga aktörer – dvs tjänstemän och ledamöter i stadsbyggnadsnämnden, museet och länsstyrelsen agerat likaledes tamt. Samt att de problem som vidtalats fanns också långt innan Persson tillträdde.

Att låta en person vara såväl stadsplanedirektör som stadsarkitekt är knappast en lösning som gagnar varken stadens intressen eller individens arbetssituation. Något jag är övertygad om att Persson bittert fick erfara. Låt oss därför hoppas att Karlstads Kommun nu väljer att ersätta den avgående Gunnar Persson med två separata tjänster, en mer administrativ och övergripande stadsplanedirektör, och en renodlad stadsarkitekt. Låt oss också hoppas att rekryteringen av dessa tjänster påbörjas omgående, så att Karlstad slipper att under ännu en lång period stå utan vare sig stadsplanedirektör eller stadsarkitekt.

Gunnar Persson går nu vidare till en tjänst som stadsbyggnadschef i Eskilstuna och tillträder enligt uppgift på deras hemsida tjänsten den 1 september. Operation Karlstad önskar honom, och Eskilstuna, lycka till.

Graninge Värdshus i Molkom vandaliseras inför öppen ridå utan att Karlstad Kommun agerar


Bit för bit berövas det anrika värdshuset i Molkom sin forna stolthet.

För ett år sedan uppmärksammades Operation Karlstad av en ortsbo om att ägarna till Graninge Värdshus i Molkom påbörjat en renovering som närmast liknade rena förstörelsen. Det anrika gamla Värdshusets karaktäristiska, höga, småspröjsade sekelskiftesfönster sågades brutalt ut och ersattes av låga, billiga kopior, helt utan likhet med originalen. Vi undersökte saken själva och kunde konstatera att så var fallet. Varpå vi anmälde saken för Stadsbyggnadsförvaltningen och Stadsplanedirektör Gunnar Persson. Och fick löfte om att åtgärder skulle vidtagas.

Här om dagen, ett år senare, åkte vi ånyo ut till Graninge Värdshus för att se vad som blivit resultatet. Och fick rena rama chocken! Förstörelsen har fortsatt i oförminskad omfattning. Mer än hälften av fastighetens vackra fönster har nu bytts ut, och ligger slängda vind för våg i högar runt fastigheten. Tillsammans med gamla vackra altanpardörrar med mässingsbeslag från 1920-talet. Allesammans helt felfria.


Småspröjsade höga 1920-talsfönster har bytts ut mot…ja…vadå?

Invändigt har man gjort om de gamla matsalarna, med strålande utsikt ut över sjön, till lägenheter. Man har sågat upp de gamla parkettgolven och dragit in kök och badrum. Och genomfört taksänkningar från ursprungshöjden ca 3 meter till 2,4 meter. Med resultat att taket hamnat mitt i de gamla fönstren. Resultatet är förödande.

Operation Karlstad har därför idag på morgonen anmält det som pågår för brott mot Plan- och bygglagens varsamhetsparagrafer. Både till Stadsbyggnadsförvaltningen, Stadsbyggnadsnämnden samt till Polisen.

–Vi har fått bygglov, säger ägaren Peter Johansson, i en intervju i NWT.

Ja, det må så vara. Men knappast för den fulla omfattningen av det som pågår på Graninge Värdshus. För övrigt är detta bygglov högst luddigt och tvivelaktigt formulerat, och Johansson själv har bland annat på egen begäran utsetts till kvalitetsansvarig, vilket torde vara ett närmast uppsåtligt sätt att kringgå avsikterna med lagarnas utformning. Och knappast förenligt med lagens intention.


Verandadörrar och fönster från 1920-talet rivs ut och slängs på tippen.

Det råder såvitt vi kan bedöma ingen tvivel om att lovgivningen och tillsynen på Karlstad Kommuns Stadsbyggnadsförvaltning lämnar både ett och annat att önska. Och det har de gjort i decennier i Karlstad Kommun. För den som har vägarna förbi Graninge Värdshus i Molkom är det en enkel sak att med egna ögon konstatera.

Sedan anmälan gjordes i morse har intresset från media varit stort, både från tidningar, radio och teve. Intresset från Stadsbyggnadsförvaltningen och Stadsbyggnadsnämnden har dock lyst med sin frånvaro. Förhoppningsvis kommer den debatt som nu kommer till stånd kasta ljus över och bringa klarhet i dessa frågor.

Komplettering 2008-02-26 | Idag har varit en händelsrik dag. Jag har fått en praktutskällning av en rosenrasade Stadsplanedirektör Gunnar Persson för att jag lägger mig i deras jobb. Persson hävdar att måttet nu ”snart är rågat” och han har ”fått nog av mig”. –Vi har ju tagit tag i det här, säger han. Men vägrar att diskutera det ytterligare med mig, och slänger så i prinicip på luren, frustande av vrede. Vad är problemet Gunnar Persson? Att det pågår en brott mot Plan- och Bygglagen och att Graninge Värdhus håller på att förstöras – och att ni inte skött tillsynen av ärendet – eller att jag gjort er uppmärksamma på att så är fallet? Varför denna vrede?

Läs också artikel i NWT 2008-02-25 ”Renovering av värdshus polisanmäls” samt notis på sr.se 2008-02-25 rubricerad ”Ombyggt värdhus upprör.