Etikettarkiv: sundsta

Operation Karlstads Peter Sörensen tycker till om stadsmiljön i Kanal 12. Och nu även på YouTube.

Peter Sörensen från Operation Karlstad pratar stadsmiljö i Kanal 12. Se inslagen på YouTube.

Sedan snart tre år har Operation Karlstads Peter Sörensen kommenterat och tyckt till om stadsmiljön i Karlstad i återkommande reportage i Kanal 12. Nu lägger vi successivt ut reportagen på YouTube där du kan se dem alla när det passar dig. Först ut är reportaget där Peter Sörensen föreslår Karlstad Kommun att man borde göra en stadspark av området runt Sundstatjärn. Ett förslag som vi skrivit om tidigare här på Stadsmiljöbloggen (läs mer…).

Skapa en Karlstads Central Park av grönområdet runt Sundstatjärn, föreslår Operation Karlstad

Bow Bridge i Central Park i New York.

Skapa en central rekreationspark, med inspiration från Central Park i New York, av grönområdet runt Sundstatjärnet. Den idén förde Operation Karlstads Peter Sörensen fram i ett inslag som visades i Karlstads lokalteve-kanal Kanal 12 i september 2008. Och nu står han redo att ta förslaget ett steg närmare ett genomförande.

-Miljön kring Sundstatjärn har alla förutsättningar som krävs för att skapa en centralt belägen rekreationspark, av samma karaktär som Central Park i New York. Ytorna finns här redan, även om de är uppstyckade och i stora delar oanvända, säger Peter. Genom att omfamna hela grönområdet runt Bad- och idrottshuset, Norrstrandskyrkan och Sundstagymnasiet skulle man kunna skapa en fantastisk rekretationspark, ett stenkast från city.

Skapandet av en rekreationspark runt Sundstatjärn skulle enligt Operation Karlstad kunna kunna bli ett viktigt steg mot Karlstads Kommuns vision Livskvalitet Karlstad 100 000. Och Peter Sörensen hoppas nu få kommunen och någon visionär exploatör eller arkitektfirma att nappa på idén.

-Här skulle man kunna jobba med kanaler och broar, och bygga tennis- och boulebanor. Möjligheterna är enorma. Jag hoppas att jag kan få någon arkitekt sugen på att skissa litet på iden, fortsätter Peter. Det skulle inte bara skapa en fantastisk grön oas i Karlstad, utan dessutom öppna oerhört intressanta möjligheter för områdena runt parken, Sundsta och Norrstrand, att långsiktigt utvecklas till en förlängning av staden med en mer påkostad, stadslik och tät bebyggelse, med butiker, restauranger och caféer i bottenplanen och bostäder med smidesbalkonger och strålande utsikt mot parken och mot älven. Området runt Sundstatjärn skulle i framtiden mycket väl kunna bli ett av Karlstads mesta attraktiva ställen att bo på.

slottsskogen

Slottskogen i Göteborg. En annan centralt belägen rekreationspark.

Karlstad Kommun har sedan tidigare redovisat planer på ytterligare bostadsbebyggelse i områdets västra del, kring kyrkan, något Peter Sörensen anser vore ogenomtänkt.

–Det här området är det enda sammanhängande grönområdet av den här storleken vi har i centrala Karlstad. Mycket större än vår gamla stadspark som idag är kraftigt nerskuren i format och som ligger helt malplacerad och instängd. Ska vi ha en centralt belägen park så är det här den måste ligga. Jag förstår att Håkan Holm och Karlstad Kommun vill förtäta staden, och det är jag positiv till. Men förtätningstanken måste bygga på en långsiktig idé om hur man bäst tar tillvara stadens unika förusättningar. Skapar man en rekreationspark av det här formatet ger det istället unika förutsättningar för en långsiktig förtätning av hela området runt parken. Med potential för långt fler bostäder än vad man uppnår genom att bryta in med något enstaka hus i parkområdet. Det är kortsiktigt tänkande och hämmar snarast Karlstad långsiktiga tillväxtmöjligheter, säger Peter Sörensen.

Operation Karlstad avser inom kort att lämna förslaget som ett medborgarförslag till Karlstads Kommun.

31-30 när Kommunfullmäktige röstade i Badhusfrågan. Är det en seger?

I NWT kunde vi den 15 december läsa att kommunfullmäktige med röstsiffrorna 31-30 röstade igenom att badhuset byggs ut med en andra 25-metersbassäng, samt rehab-, relax- och aktivitetsdelar. Investeringen väntas kosta 190 miljoner kronor.

31-30 i en fråga som handlar om något så stort som ett badhusbygge. Är det verkligen en seger? Politiska beslut av den här storleken borde kräva större majoritet än en enda fjuttig röst. I mina ögon ger dessa röstsiffror i stället all anledning att fundera över hur genomtänkt förslaget egentligen är.

Läs också ”Skapa en Karlstads Central Park av grönområdet runt Sundstatjärn” från 2008-09-06