Etikettarkiv: trossnäs exercisfält

De gamla förrådsbyggnaderna på Sandbäcken bör bevaras enligt Värmlands Museum


Ett av de två förråden vid Sandbäcken som Muséet nu vill bevara.

De två gamla militära förrådsbyggnaderna på Sandbäcksgatan har stora kulturhistoriska värden och bör bevaras i sin nuvarande utformning. Det anser Värmlands Museum som i en skrivelse till Karlstads Kommun yttrat sig i frågan, läser vi i VF den 29 juni 2008. Ett synnerligen gott initiativ tycker Operation Karlstad, som är helt eniga med Värmlands Museum i frågan.

De två byggnaderna var från början tre, men den västra flygelbyggnaden som stod närmast motorvägen brann för några årtionden sedan. Byggnaderna stod ursprungligen på gamla Värmlands regemente ute vid Trossnäs Exercisfält, men flyttades med till Karlstad när regementet flyttade år 1913. Tveklöst utgör de en ovärderlig historisk pusselbit till stadens militära historia och bör bevaras. Idag är de dock en sorglig syn på grund av obefintligt underhåll från kommunen. Något som förhoppningvis åtgärdas efter Muséets påpekande.


Det gamla lasarettet på Trossnäs Exercisområde står och förfaller.

Och varför inte samtidigt passa på att flytta hit det vackra gamla lasarettet, som idag står ensamt kvar och förfaller ute på Trossnäs övergivna excercisområde. Det skulle passa väl in i sammanhanget och bli en fin ersättare för den flygel som brann. Dessutom skulle ett återställande av flygeln återskapa gårdsmiljökänslan och dämpa oljudet från motorvägen.

Kasernhöjden, från regemente till ett av Karlstads allra vackraste bostadsområden

Kasernhöjden, dvs gamla I2, har de senaste åren genomgått en synnerligen smakfullt genomförd omvandling från regementsområde till ett av Karlstads allra vackraste bostadsområden. Med pietetsfull hand har fastighetsägaren Albér Fastigheter omvandlat de gamla kasernerna till högklassiga bostäder.

De gamla spröjsade fönstren från originalritningarna har återförts och husen har försetts med vackra smidesbalkonger som svävar i det blå. Kaserngården och närmiljön kring husen har förvandlats till parker och grönområden med blommor, träd och promenadvägar. En fröjd för ögat och en lisa för själen.

Arbetet med omvandlingen är fortfarande i full gång. Det målas, lagas och planteras. Alltsammans med säker känsla och omsorg om minsta detalj. Resultatet är inget mindre än häpnadsväckande.

Klockan i klocktornet på gamla matsalen fungerar än och ringer med vacker klang varje hel och halv timma. Och bidrar på så sätt till den sällsamt gemytliga innegårdsmiljön på området.

Den gamla ”markan” eller Brigadhuset var en gång stolt officerspaviljong då gamla Värmlands Regemente I22 låg förlagt vid Trossnäs Exercisfält, och flyttades hit i samband med att regementet flyttade till Karlstad och blev I2 år 1939. Idag huserar Gunta Liede och hennes balettflickor i Gundegabaletten i huset.

Operation Karlstad lyfter på hatten för ett synnerligen professionellt genomfört förvandlingsprojekt.