Etikettarkiv: ulleberg

Gård & Torp skriver om förfallet på Ulleberg och om Operation Karlstads Stadsmiljöblogg

Gård och torp skriver om Operation Karlstads Stadsmiljöblogg och förfallet på Ulleberg

Gård och torp skriver om Operation Karlstads Stadsmiljöblogg och förfallet på Ulleberg

”På den riktigt vassa bloggen Operation Karlstads stadsmiljöblogg skriver Peter Sörensen om Karlstad kommuns häpnadsväckande ointresse för hotade hus och kulturmiljöer.”

”Det gamla skolhuset på Ulleberg skall byggas om till bostadsrätter, men hinner under tiden vandaliseras fullständigt. Varför gör inte kommunen något? Varför bryr man sig inte mer om en gammal miljö?”

Operation Karlstad tackar för de fina omdömena och tackar samtidigt för en utmärkt tidning. Gård & Torp är idag en av Sveriges ledande röster för en bättre och mer ansvarsfull syn på vårt bebyggda kulturmiljöarv.

TV4 Värmland uppmärksammar förfallet på Ulleberg i Karlstad

TV4 uppmärksammar nu förfallet på Ulleberg i Karlstad.

TV4 uppmärksammar nu förfallet på Ulleberg i Karlstad.

TV4 Värmland visar idag ett inslag (se inslaget) där de uppmärksammar förfallet på Ulleberg. Ett förfall som pågått inför öppen ridå i decennier. I inslaget intervjuas Operation Karlstads Peter Sörensen som berättar att han vid ett flertal tillfällen försökt göra kommunen uppmärksam på vad som pågått.

-Varför har inte kommunens kulturmiljöansvariga agerat under alla dessa år, frågar sig TV4:s reporter?

Förfallet på Ulleberg har pågått i decennier. Varför?

Varför har inte kommunen skyddat kulturmiljöerna vid Ulleberg?

-Husen ligger utanför planlagt område, därför har vi inte kunnat göra något, svarar stadsbyggnadsnämndens ordförande Håkan Holm.

Med det svaret försöker Håkan Holm skylla på planerna. Som om dessa vore något som han inte rådde över. Men i själva verket är det ju just Håkan Holm och hans kollegor i stadsbyggnadsnämnden som är ansvariga för planläggningen. Ett ansvar som de trots decennier av vackra ord ännu inte tagit. Och det just detta frågan gäller.

Varför har kommunen inte planlagt området och försett det med en q-märkning? Och varför har kommunen inte ens inventerat fastigheternas kulturhistoriska och arkitektoniska värden? Enligt Plan-och bygglagen ingår det i Stadsbyggnadsnämndens uppdrag och skyldighet att skydda kommunens kulturmiljöer.

–Stadsbyggnadsnämnden är och har varit allt för passiv, svag och handlingsförlamad när det gäller att skydda Karlstads kulturmiljöer, hävdar Peter Sörensen.

Återstår att se hur ledamöterna i stadsbyggnadsnämnden nu väljer att agera. Med fortsatt passivitet eller med handling. Under tiden står kulturmiljövärdena på Ulleberg helt utan skydd och i händerna på exploatörens – Gräsdalens Fastigheter och Göran Franzéns – godtycke.

Läs tidigare inlägg om Ulleberg.

Operation Karlstad uppmanar Karlstads Kommun – k-märk fastigheterna vid Ullebergs gamla särskola

Fastigheterna vid Ullebergs särskola tillhör tillsammans med I2, gamla lasarettet, gamla fängelset och gamla seminariet de värdefullaste och pampigaste exemplen på väl sammanhållna enheter av historiska institutionsbyggnader vi har i Karlstad.

Vid flera tillfällen under 2000-talet har byggnadsnämnden nekat rivningsförfrågningar med hänvisning till byggnadernas höga kulturhistoriska värde. Trots detta har fastigheterna till denna dag ännu inte fått den k-märkning som de därmed rimligen borde förtjäna.

Det senaste decenniet har avsaknaden av underhåll gjort att flera av fastigheterna förfaller i rask takt. Och enligt uppgift i media så avser nuvarande fastighetsägaren Gräsdalens Fastighets AB nu att bygga om det mest förfallna huset, det gamla skolhuset, till bostäder.

För att värna fastigheternas kulturhistoriska värden på ett kraftfullt sätt, såväl vad gäller ombyggnaden som det löpande underhållet, har Operation Karlstad idag föreslagit Karlstad Kommun att alla de ursprungliga byggnaderna ute vid Ullebergs gamla särskola skall k-märkas och skyddas mot förvanskning, samt att fastigheternas värden, såväl interiört som exteriört snarast dokumenteras.


HISTORIK | Ulleberg

  • Byggnaderna vid Ulleberg har använts till vårdhem, skolhem och skolhus.
  • Huset som förfaller användes som skolhus för psykiskt utvecklingsstörda.
  • Det togs i bruk 1923.
  • På 70-talet gick de sista eleverna där och under en period huserade Studieförbundet i lokalerna.
  • Huset har stått tomt, utan tillsyn under många år.
  • Landstinget var fastighetsägare under den tid när huset användes till skola.
  • Sedan tog HSB över och idag är Gräsdalens fastighets AB ägare.

Läs pressmeddelande.

Läs tidigare inlägg om Ulleberg:

Förfallet på Ulleberg sätter fingret på Karlstad Kommuns behov av en seriös kulturmiljöpolitik

I över två års tid har Operation Karlstad gång efter annan försökt kasta ljus över det huvudlösa förfall som tillåtits fortgå ute på Ullebergs gamla särskola. Senast vi skrev om det här på Stadsmiljöbloggen var den 29 maj i år. Fastighetsägaren – Gräsdalens Fastigheter AB – har formligen excellerat i konsten att vansköta ett fastighetsbestånd. Husen har fått förfalla vind för våg i över ett decennium. Vissa av fastigheterna har dessutom stått vidöppna för vandaler att härja fritt i. Och ingen har lyft ett finger för att stoppa det.

För två år sedan åkte Operation Karlstad därför dit, tog ett 50-tal bilder och sammanställde ett bildreportage som vi skickade till tidningar, tjänstemän och politiker. Shazam. Då blev det plötsligt liv i myrstacken. Dagen därpå stod stadsarkitekten, fastighetsägaren och media därute och förkunnade yrvaket att det nu minsann var slut på förfallet. Nu skulle den gamla skollokal som var sämst medfaren återställas i fint skick.

I en artikel i VF den 26 juli 2006, dvs för två år sedan, kunde vi bl a läsa ”När Karlstads kommun och byggnadens ägare häromdagen tittade till området hade dock de flesta av problemen åtgärdats. Bland annat hade tomten städats upp och den källardörr som av misstag lämnats olåst var nu ordentligt stängd. Den enda ytterligare åtgärd kommunen krävde av ägaren var att takpappen måste göras tät så att huset inte skadas av fukt. Ägaren har till hösten på sig att åtgärda problemet.

Vad hände? Jo, ett gäng polacker skeppades in och gick loss med släggor på fastigheten. Trädgården skövlades, gamla originaldörrar revs ut och slängdes vind för våg runt huset. Polackerna bodde på madrasser inne i det förfallna huset och bygget sattes efter kort tid blockad av Byggnads. Det arbete som utförts var dessutom av högst tvivelaktig kvalitet.

Sedan dess har förfallet accelererat rejält. Fastigheten är idag helt vandaliserad och förstörd. Helt nyligen har dessutom de gamla originalfönstren rivits ur och tomma hål gapar i fasaden där de en gång satt. Det som kunnat slås sönder är fullkomligt slaget i spillror, väggarna är fullklottrade av grafitti och på flera ställen har försök gjorts att sätta eld på byggnaden.

Nu läser vi plötsligt i NWT och VF att fastighetsägaren säger vilja bygga bostäder av den gamla skolbyggnaden. Och att Stadsbyggnadsnämnden tycker att det är en förträfflig idé. Men någon hiss får de inte bygga i huset. Stadsbyggnadsnämnden vill nämligen ”skydda byggnadens kulturhistoriska värden”. Och ombyggnaden ska ske i samråd med Kommunen.

Mycket ska man höra innan öronen trillar av. Stadsbyggnadsnämnden och kommunens tjänstemän har ju gladeligen struntat i det storskaliga förfall som pågått i över ett decennium och som i detta nu pågår i hela fastighetsbeståndet på Ulleberg. Det gamla skolhuset har ju redan berövats merparten av sina kulturmiljövärden. Inför öppen ridå. Det borde ni väl kunna konstatera med era egna ögon, kära ledamöter i Stadsbyggnadsnämnden och tjänstemän på kommunen? Eller är det för långt från era sammanträdesrum ut till Ulleberg? Det tar tio minuter på en Solacykel.

Finns det någon som helst konsistens bakom de senaste dagarnas uttalanden om ett bevarande av fastighetens kulturvärden? Och finns det egentligen någon som helst anledning att lita på vad fastighetsägaren säger sig vilja göra? Vad talar för att det är sant eller att man har kompetens att genomföra det.

Nej. Den sällsynt lama och handfallna hanteringen av de vackra gamla fastigheterna vid Ulleberg är tyvärr bara toppen på det isberg som den totala avsaknad av kulturmiljöpolitik som råder i Karlstads Kommun utgör. Här finns tyvärr varken intresse eller engagemang för denna typ av frågor. Varken hos politiker, tjänstemän eller hos media. Det ser vi tyvärr prov på ideligen i dessa dagar.

Karlstads kommun är i skriande behov av en kulturmiljöpolitik värd namnet. Och Ullebergs gamla särskola är värd en seriös hantering.

Frågan är bara vem som ska ta ansvaret för det?

Fastighetsägaren borde naturligtvis har skött fastigheten mycket bättre. Enligt lagen är man skyldig att hålla sina fastigheter i ett välvårdat skick. Kommunen borde enligt lagen se till att fastighetsägaren blivit varse detta. Dessutom har de ett övergripande ansvar för att vårda kommunens kulturmiljöer. Det ingår i deras ansvarsområde enligt Plan- och Bygglagen. Missköter de det ansvaret är det Länsstyrelsen i Värmlands ansvar att ingripa. Det är nämligen deras ansvar att sköta tillsynen av att kommunerna sköter sina uppgifter.

Men också Värmlands Museum borde agera i ärendet kan man tycka. Liksom de olika bevarandeföreningarna. och ett större intresse för bevakning av dessa frågor från media hade varit klädsamt.

Fastighetsbeståndet på Ulleberg är jämte I2, gamla lasarettet och gamla seminariet tveklöst ett Karlstads vackraste exempel på storslagna institutionsbyggnader från denna tid, och borde rimligen vara värde en bättre behandling. Nyligen föreslog signaturen ”Matilda” i en kommentar till ett inlägg här på Stadsmiljöbloggen att man skulle kunna göra en konstskola av de gamla husen, som man gjort på ”Mekan”, dvs Kungliga Akademiska Konstskolan i Stockholm. Det tycker jag lät som en spännande och visionär idé.

Vad tycker du?

Varför tillåts Ulleberg förfalla vind för våg?

Några minuters cykeltur från Karlstad city, i sydvästra änden av Gruvlyckan, ett stenkast från Bellevue, och med en hänförande utsikt över hästhagarna vid 4H-gården, ligger Ullebergs gamla särskola.

Skolan består av en väl sammanhållen enhet av synnerligen pampiga och gång mycket påkostade stenhus, jämte Gamla Seminariet och Gamla Lasarettet sannolikt några av Karlstads allra finaste representanter för denna typ av stora, institutionella byggnader.

Verksamheten på den gamla särskolan är sedan många år nedlagd. Och merparten av lokalerna har sedan dess stått mer eller mindre tomma. Karlstads Kommun ägde i många år området, men sålde det för ett antal år sedan till Gräsdalens fastigheter.

Sin pampighet och sitt kulturhistoriska värde till trots har området märkligt nog tillåtits att förfalla vind för våg. Operation Karlstad har i två år med ljus och lykta försökt få Karlstads Kommun, Värmlands Museum och fastighetsägaren att agera. Men utan resultat. Inget händer.

Jo förresten. För två år sedan lovade Karlstads Kommun tillsammans med fastighetsägaren äntligen att ta tag i förfallet. Men först efter att Operation Karlstad tröttnat på deras bristande engagemang och skickat ett fotoreportage med 30 bilder till tidningar, radio och teve. Då stod de därute allesammans.

Fastighetsägaren tog hit några polacker som sov på madrasser i ett av rummen. Bygget sattes i princip omgående i blockad av Byggnads. Och allt rann ut i sanden. Sedan dess har förfallet accelererat ytterligare.

Och allt är som förut. Ingen bryr sig. Trots ett flertal påpekanden från Operation Karlstad. Förfallet är nu i vissa fall mycket långt gånget. Den en gång så ståtliga doktorsvillan är en sorglig syn.

Det som naturen och det bristfälliga underhållet inte lyckats åstadkomma, har vandalerna istället gladeligen bidragit med. Huset står vidöppet för hugade spekulanter. Husets vackra originalfönster och dörrar, som för två år sedan fortfarande var närmast intakta, är idag fullständigt förstörda.

Det som då skulle varit fullt möjligt att restaurera och återställa, är idag bortom all räddning. Fönster och dörrar liggar slängda i högar i och kring fastigheten. Spåren från den gamla skolverksamheten döljs idag i allt högre grad av graffitti, glaskross och byggavfall.

Flera försök att sätta eld på huset har gjorts. Bland annat har polackernas kvarlämnade madrasser tänts på. Men till och med vandaler tvingas inse att stenhus brinner dåligt. Så än står Doktorsvillan där.

Vad är det egentligen som pågår på Ulleberg? Varför bryr sig ingen? Stadsbyggnadsdirektören? Stadsbyggnadsnämnden? Muséets kulturmiljöansvariga? Och vem döljer sig bakom företaget Gräsdalens Fastigheter AB?

Området runt Ulleberg är synnerligen idylliskt. Förfallet till trots. Och vid varje besök jag gjort möter jag engagerade flanörer som bekymrar sig över de vackra gamla husens allt mer försämrade tillstånd. Vanligt folk bryr sig. Varför gör då inte stadens stadsbyggnadsdirektör och stadsarkitekt det? Visst är det märkligt?

Och under tiden som våra ansvariga tjänstemän står handlingsförlamade fortsätter förfallet med förödande kraft. Nu har vandalerna vänt blickarna mot de stora huvudbyggnaderna. Flera rutor har redan slagits ut. Och därifrån brukar förfallet gå raskt utför.

Reagerar ingen nu så kommer Ulleberg snart vara ett minne blott. De pampiga husen kommer att vara så vandaliserade att de blir allt för dyra att restaurera. Och kanske är det just dit fastighetsägaren vill komma. Så att han kan riva hela rasket. Och sälja marken till en vinsthungrig exploatör. Receptet är beprövat.

De höga herrarna, och damerna, folkvalda politiker och anställda tjänstemän, glider gärna runt på stadens gator i sina fina kostymer och dräkter. Klipper band i media och talar om storvulna framtidsprojekt. Men få av dem verkar intresserade av att smutsa ner sina lackskor med ett besök ute på Ulleberg.

Visst är det märkligt. Nog borde Ulleberg vara värt att bevara? Tänk vilket vackert bostadsområde det skulle kunna bli i de gamla skollokalerna. Eller varför inte en skola igen?

Karlstads Kommuns framtidsvision 100 000 har tyvärr visat sig vara en katastrof för stadens kulturmiljöarv. De herrar och damer som skyfflar kol i visionspannan förfaller både ointresserade av och okunniga om stadens historia och kulturarv. I mina ögon är det tecken på en sorglig fattigdom.

Kommundirektören suckar uppgivet att det är politikernas tid vi lever i. Stadsplanedirektören snäser irriterat, säger upp sig och flyttar från stan. Och politikerna, de pratar framtidsvisioner, men tiger när jag försöker göra dem uppmärksamma på vad som sker med Karlstads kulturmiljöer.

Själv känner jag mig förvånad, frustrerad och stundtals rejält uppgiven över deras attityder. Vad tycker folket på gatan tänker jag? De som väljer politikerna? Och som betalar tjänstemännens löner med sina skattemedel?

För om inte politiker och tjänstemän reagerar på förfallet, vem är det då som ska göra det?

Det är en märklig tid vi lever i, funderar jag när jag på väg hem passerar ut genom resterna av den gamla grinden i det numer borttagna staketet runt Ulleberg.

Har du tid över så rekommenderar jag dig att ta en promenad ut och ta en titt på de gamla fastigheterna. Inom kort kan det vara för sent. Myggfritt är det inte. Men garanterat politikerfritt. Och några tjänstemän från Stadsbyggnadskontoret behöver du heller inte riskera att springa på.

Ulleberg ligger knappt tre kilometer från Stadshuset, tio minuter med cykel. Men när jag pratar med politiker och tjänstemän på Karlstads Kommun, så känns det som det ligger på månen.

Läs tidigare inlägg om Ulleberg | 2008-04-30 | 2006-05-20 |