Etikettarkiv: Anna Sandborg

Kommunalrådet Håkan Holm anser sig inte skyldig att följa beslut i kommunfullmäktige

glumsbild21

Kulturmiljöfrågan har blivit en het potatis. Alla tiger. Klicka på bilden och se reportaget.

När TV4s redaktion under torsdagen ställer Karlstads Kommun mot väggen i ännu ett reportage följer kommunens politiker och tjänstemän samma manér som man följt under de snart fyra år som Operation Karlstad försökt väcka debatt i kulturmiljöfrågan. De tiger och vägrar ställa upp på intervjuer och hoppas att stormen ska blåsa över. Det är fegt och det är djupt oansvarigt.

–Det är inte mitt ansvar att inte kommunfullmäktige verkställt ett beslut från 1984, säger stadsbyggnadsnämndens ordförande, kommunalrådet Håkan Holm i en kort kommentar.

Men det är ju i själva verket just hans, och Stadsbyggnadsnämndens, ansvar att genomföra beslutet. För kommunfullmäktige tog nämligen, efter ett förarbete som pågått i åtta år, 1984 ett enhälligt beslut om att visa de i den gjorda inventeringen en ”synnerlig omsorg”. Och detta uppdrag gick just till Stadsbyggnadsnämnden. Alla andra kan läsa det innantill nedan. Och det borde Håkan Holm också kunna göra.

Kopia på beslutet som togs i KS 15/10 1984. Och i KF 15/11. Klicka för stor bild.

Kopia på beslutet som togs i KS 15/10 1984. Och enhälligt i KF 15/11. Klicka för stor bild.

Kommunfullmäktige fullföljde alltså i verkligheten, i motsats till vad Holm hävdar, beslutet. Men det har uppenbarligen Stadsbyggnadsnämnden struntat i. Håkan Holm har struntat i det. Och nämndens övriga ledamöter likaså. Liksom alla deras företrädare sedan beslutet togs 1984.

Hur har detta kunnat ske? Varför har ingen reagerat på det? Nog måste väl Stadsbyggnadsnämnden ha förstått att detta beslut slog fast en långsikt hållning i frågan. Och att det inte var något som var avsett att genomföras under ett år. Har Kommunfullmäktige ingen kontroll av att de beslut som fattas genomförs och efterlevs? Hur står det egentligen till med kontinuiteten och långsiktigheten i beslutsfattandet? Den frågan är jag övertygad om att Karlstadborna vill ha ett klart och tydligt svar på.

–Vi har brustit i tillsynen och ska nu inleda en dialog med ägaren till Glumshammars Gård, säger plan- och byggchef Marie Eddeborn.

Uppenbarligen har hon därmed, i motsats till stadsbyggnadsnämndens ordförande Håkan Holm, uppfattningen att inventeringen trots allt borde ha följts. Det handlar ju dock inte bara om gården i Glumshammar, utan om alla de utpekade fastigheterna och miljöerna i den 160 sidor tjocka inventeringen. Och om ett kommunfullmäktigebeslut som ingen efterlevt på över 20 år. Frågan är om det någonsin efterlevts. Sista ordet i frågan lär inte vara sagt. Och från Operation Karlstad fortsätter vi att driva frågan tills den är grundligt utredd.

Under tiden står Karlstad Kommuns mest värdefulla kulturhistoriska miljöer och förfaller vind för våg, utan varken skyddsmärkning, långsiktig förvaltning eller tillsyn från Karlstads Kommun. Och utan att någon politiker bryr sig eller tycker att det angår honom eller henne. Så fungerar politiken i Karlstads Kommun år 2009.

Reportage i TV4 Värmland om hur Karlstads Kommun struntar i sina utpekade kulturmiljöer

glumsbild

TV4 Värmland uppmärksammar nu hur Karlstad Kommun i över 20 år kunnat strunta i att efterleva det långsiktiga kulturmiljöprogram som man i Kommunfullmäktige 1984 fattade beslut om att man skulle arbeta efter. TV4s reporter Albin Norén har tillsammans med Peter Sörensen, talesman för Operation Karlstad och länsombud i Svenska Byggnadsvårdsföreningen, besökt Glumshammars Gård med anor från 1700-talet, en av de gårdar som pekades ut i inventeringen 1984. En ”synnerlig omsorg” skulle kommunen enligt beslutet i kommunfullmäktige verka för att visa de utpekade kulturhistoriska intressanta miljöerna. Men hur har det egentligen gått med den saken?

Se hela reportaget här.

I TV4s nyhetssändning ikväll, torsdag den 15 april, svarar stadsbyggnadsnämnden ordförande Håkan Holm på den frågan. Missa inte det.

Läs också Hotad miljö – Glumshammars Gård samt Karlstad Kommuns kulturmiljöer förfaller vind för våg trots beslut i Kommunfullmäktige

Ämnet kommer också att inom kort tas upp i ett längre reportage i numera värmlandstäckande Kanal12. Mer information om detta vid senare tillfälle.

Vad tycker du om idéerna kring Sjöstaden Karlstad? Vi frågade 16 höga politiker och tjänstemän

Den 25 oktober skickade jag ett mail till 16 av våra högsta politiker och tjänstemän inom Karlstad Kommun och bad dem om några snabba, spontana reflektioner kring mina tankar om de framtida utbyggnadsmöjligheterna av Karlstad City, kallat Karlstad 200 000 – Sjöstaden Karlstad. Mailet gick till Anna Sandborg, Ulf Nyqvist, Lars Sätterberg, Ulf Johansson, Lena Melesjö Windahl, Per-Samuel Nisser, Birgitta Samuelsson, Bo Hidén, Magnus Persson, Håkan Holm, Henrik Lindblom, Gunnar Persson, Conny Carlstedt, Torbjörn Frykstedt, Tomas Jönsson samt Mats Ahrén.

Idag har det gått tre veckor sedan jag bad om en kort respons. Fyra personer har bemödat sig att svara. Nåja. Läs själv vad de har svarat, och bedöm själv i hur stor grad de bemödat sig. Men svarat har de i alla fall gjort. Det är mer än man kan säga om de övriga 12 – Ulf Nyqvist, Lars Sätterberg, Ulf Johansson, Per-Samuel Nisser, Birgitta Samuelsson, Bo Hidén, Magnus Persson, Håkan Holm, Henrik Lindblom, Gunnar Persson* samt Torbjörn Frykstedt. Nu är det ju naturligtvis inget tvång att ha en åsikt om visionen om Sjöstaden Karlstad. Kanske har de helt enkelt ingen åsikt. Kanske har de så mycket att göra att de inte har tid att besvara mail. Kanske tycker de att jag inte har med byggandet av staden att göra. Men de har inte ens avböjt att svara. Så jag vet faktiskt inte. Faktum kvarstår, 12 av 16 har valt att överhuvudtaget inte säga ett knyst. Och det är intressant i sig. Och nästan värt att göra en ny gallup om. För den som känner sig sugen på det.

(*se komplettering nedan beträffande Gunnar Persson)

Inkomna svar:
__________________________________________

25 oktober | Tomas Jönsson, Länsmuseichef, Värmlands Museum
–Visionen av ett expansivt Karlstad och ett exploaterande av sjönära lägen finner jag vällovlig. Längre vill jag nog inte uttala mig, då det kräver ett ordentligt studium. Grundförhållanden? Logistiken? Översvämningsrisken? Mikroklimat?
__________________________________________

30 okt | Anna Sandborgh, kommundirektör, Karlstad Kommun
–Jag har fått dina mail och läst dem. Det innebär inte att jag är beredd att ta ställning till dem utan vidare. Frågeställningarna är komplexa och kräver eftertanke och som tjänsteman är det min uppgift att överväga svaren. Dessutom är det frågeställningar som man inte direkt hasplar ur sig ett svar på. Du skriver ju ofta och till många. Vi har en vision för kommunen och den är fastställd i demokratisk ordning så det är inte upp till mig att ändra den.
__________________________________________

1 nov | Conny Carlstedt, plan- och byggchef, Karlstad Kommun
–Ja, det är som du skriver, bra och intressanta ideer om stadens tillväxt och utformning. Dock inte nytt tänk.
__________________________________________

7 nov | Lena Melesjö-Windahl, kommunstyrelsens ordf, Karlstad Kommun
–Tack för dina visionära ideér och ursäkta att svaret dröjt. Det är naturligtvis spännande att utveckla karlstad mer som en stad vid vattnet, samtidigt som det måste ske på ett hållbart sätt. __________________________________________

…….Det går att skapa hur många ideer som helst. Detta var några för att få igång visionstänkandet. Jag kommer på alla upptänkliga sätt i mitt politiska arbete att stimulera demokratin, öppenheten och de fantasifulla lösningarna.

Lena Melesjö Windahls egna ord i avslutningen av sin vision om det framtida Karlstad som jag hittar på http://www.karlstad.se __________________________________________

Visst är det roligt med visioner? Och med medborgardialog. Eller…..

Komplettering 2007-12-14 | Samma dag som jag skickade ut den ursprungliga visionen till 89 politiker och tjänstemän samt till tidningar, radio och tv, ringde jag stadsbyggnadsdirektör Gunnar Persson och bad att få presentera visionen/tankarna för honom, då jag sedan tidigare haft dialog med honom. Persson bjöd då upp mig senare samma eftermiddag, och jag presenterade idéerna för honom helt kort. Vi pratade bl a om skillnaden mellan att bygga levande stad kontra bostadskvarter med kommersiella lokaler i bottenvåningen, samt om småskalighet och kvartersstorlek. Han lyssnade intresserat och berättade att man redan idag delvis jobbar efter dessa tankar, och att jag i viss mån sparkar in öppna dörrar med min vision. Exakt hur har jag fortfarande inte fått klart för mig. Något svar har jag heller inte fått från honom i min gallup, men för att undanröja eventuella missförstånd har jag idag ånyo bett honom skriva ner några korta rader om hur han ser på de tankar som framfördes i visionen om Sjöstaden Karlstad och på vilket sätt man redan idag anammar dem i sitt arbete. Så fort jag får in dem ska jag gladeligen lägga in dem här på Operation Karlstads Stadsmiljöblogg.