Etikettarkiv: kasernhöjden

Vad tycker du om ombyggnadsplanerna på Kasernhöjden?

I NWT och här på Stadsmiljöbloggen har du de senaste dagarna kunnat följa debatten kring de planer till en fortsatt utbyggnad av Kasernhöjden som fastighetsägaren Albér Fastigheter här om dagen presenterade, med bla butiker, kontor, skolor och ett exklusivt höghus.

När Stadsbyggnadsnämnden diskuterat saken sa man nej till utbyggnad med fler butiker och kontor, som man anser förstör områdets exklusivitet och fina naturmiljö, men ja till tanken på ett höghus i glas. Och Operation Karlstad instämmer för en gång skull helt med Stadsbyggnadsnämnden.

Hur ser du själv på saken? Var med och tyck till i Operation Karlstads egen opinionsundersökning. Och se vad övriga Karlstadbor tycker. Ditt svar är naturligtvis helt anonymt.

Stadsbyggnadsnämnden i Karlstad värnar Kasernhöjden

Kasernhöjdens värden värnas i beslut av Stadsbyggnadsnämnden

När det i NWT nyligen presenterade, och här på Stadsmiljöbloggen kommenterade, förslaget till vidareutbyggnad av Kasernhöjden var uppe till diskussion i Stadsbyggnadsnämnden i Karlstad, stötte det på patrull, läser vi NWT den 16 oktober.

Det kanske kan bli ett 75 meter högt hus i glas på Kasernhöjden i Karlstad. Men placeringen behöver diskuteras, konstaterar nämnden.

– Men det blir definitivt inga nya skolbyggnader eller lyxiga bilhallar, säger stadsbyggnadsnämndens ordförande, kommunalrådet Håkan Holm (s).

Nämnden anser att byggnaderna skulle skymma kasernerna och att ett sådant ingrepp skulle innebära att den fina tallbacken försvann.

– Vi måste ha respekt för Kasernhöjden. Det är högst osannolikt att vi säger ja till det, säger Håkan Holm.

Operation Karlstad är för en gångs skull helt eniga med Stadsbyggnadsnämnden. Beslutet visar på att nämnden tar sitt uppdrag på stort allvar och värnar såväl områdets som stadens värden. Mycket bra.

Albér Fastigheter, som ligger bakom planerna, ska dock ha en eloge för det utmärkta förädlingsarbete de hittills gjort med att förvandla det gamla kasernområdet till ett av Karlstads vackraste och mest exklusiva (men ej dyraste) bostadsområden. Många kommuner med liknande nedlagda kasernområden skulle med fördel kunna förlägga ett studiebesök till Kasernhöjden i Karlstad.

Risk för överexploatering av Kasernhöjden?

Förslag till utbyggnad av Kasernhöjden. Risk för överexploatering?

Förslag till utbyggnad av Kasernhöjden. Risk för överexploatering?

I NWT kan vi den 14 och 15 oktober läsa om nya planer på fortsatt exploatering av Kaserhöjden i Karlstad. I skissen som presenteras återfinns ett 75 meter högt exklusivt höghus i glas samt en uppsjö byggnader för handel och kontor. Och redan idag, den 15 oktober ska stadsbyggnadsnämnden ta ställning till förslaget.

Tanken på ett riktigt högt höghus i glas placerat på Kasernhöjden låter inte alls dum. Det höga läget skulle göra utsikten fantastisk, och husen skulle heller inte konkurrera med eller störa den befintliga stadssiluetten inne i Karlstad.

Men den inritade placeringen av höghuset känns mindre bra och ger i mina ögon en felaktig balans i området. En lämpligare placering vore så högt upp som möjligt, och längre bort från de befintliga kasernerna. Varför inte där de gamla panncentralerna ligger, bakom den gamla matsalen? Här finns till och med plats för två tvillingtorn, om man skulle önska det. Effekten skulle bli häftig tror jag.

En lämpligare placering av höghuset/höghusen enligt Operation Karlstad.

En lämpligare placering av höghuset/höghusen enligt Operation Karlstad.

Den föreslagna utbyggnaden med ännu fler kontors- och handelslokaler känns däremot alltför massiv och hotar i mina ögon att förvandla det idag ganska exklusiva bostadsområdet till ett förvirrat gytter av handel och boende. Den exklusiva vyn mot E18 bör värnas och om möjligt istället förstärkas.

Det vore synd att i det sista steget rasera det synnerligen väl genomförda förvandlingsarbete man så här långt genomfört på Kasernhöjden genom en allt för långt driven exploatering av den omkringliggande marken.

En annan, mer personlig reflektion är beträffande höghusets enorma exklusivitet. Nyligen hörde vi om en liknande exklusiv ombyggnad av gamla Grand Hotel. Och i det livligt omdebatterade höghuset på udden i Tyggårdsviken. Varifrån ska alla dessa rika människor komma?

– Vi talar om Karlstads i särklass mest exklusiva boende, säger David Eriksson. I entrén möts du av en concierge som kan boka dina teaterbiljetter, fixa kemtvätten och se till att hundarna blir rastade.

Vi bor i Karlstad och inte på Manhattan. Och vem i all världen behöver en concierge?

Kasernhöjden, från regemente till ett av Karlstads allra vackraste bostadsområden

Kasernhöjden, dvs gamla I2, har de senaste åren genomgått en synnerligen smakfullt genomförd omvandling från regementsområde till ett av Karlstads allra vackraste bostadsområden. Med pietetsfull hand har fastighetsägaren Albér Fastigheter omvandlat de gamla kasernerna till högklassiga bostäder.

De gamla spröjsade fönstren från originalritningarna har återförts och husen har försetts med vackra smidesbalkonger som svävar i det blå. Kaserngården och närmiljön kring husen har förvandlats till parker och grönområden med blommor, träd och promenadvägar. En fröjd för ögat och en lisa för själen.

Arbetet med omvandlingen är fortfarande i full gång. Det målas, lagas och planteras. Alltsammans med säker känsla och omsorg om minsta detalj. Resultatet är inget mindre än häpnadsväckande.

Klockan i klocktornet på gamla matsalen fungerar än och ringer med vacker klang varje hel och halv timma. Och bidrar på så sätt till den sällsamt gemytliga innegårdsmiljön på området.

Den gamla ”markan” eller Brigadhuset var en gång stolt officerspaviljong då gamla Värmlands Regemente I22 låg förlagt vid Trossnäs Exercisfält, och flyttades hit i samband med att regementet flyttade till Karlstad och blev I2 år 1939. Idag huserar Gunta Liede och hennes balettflickor i Gundegabaletten i huset.

Operation Karlstad lyfter på hatten för ett synnerligen professionellt genomfört förvandlingsprojekt.