Etikettarkiv: Inre Hamn

Diskussion om flytande villor i Inre hamn i Karlstad. Och varför inte?

KBAB flytande villor i Mariebergsviken är lagda på is

Projektet med KBABs flytande villor i Mariebergsviken, kallat Sjögången, är lagt på is

I VF kan vi den 9 december läsa att KBAB lagt planerna på flytande bostäder i Mariebergsviken på is tills vidare på grund av konjunkturläget. Men att Karlstad Kommun istället fått en intresseanmälan från ett företag som vill bygga flytande bostäder i bl a Inre Hamn, Mariebergsviken och Lambergstjärn.

Flytande bostäder är intressant att diskutera i en stad med så mycket vatten som Karlstad. Men flytande bostäder i Mariebergsviken, som väl närmast är att beteckna som Karlstads blåa stadspark, och i högsta rad är ett flitigt använt offentligt rum, finner jag högst olämpligt. Ska man bygga i Mariebergsviken så bör det vara för att förstärka den offentliga karaktären ytterligare, t ex badbryggor. Lambergstjärn känns också helt fel då det är alldeles för litet. Längs kajkanten vid Barkassen och Pinassen i Inre hamn tycker jag däremot att de passar bättre in i sammanhanget. Liksom i Yttre hamn, på Kanikenäset och på Örsholmen. Där man har utsikt mot öppet vatten.

Aqua Villas modell Futura, en av flera husbåtar på marknaden

Ett problem med flytande bostäder har dock hittills varit priset. Husbåtar, eller flytande villor som i vissa fall är ett lämpligare namn, finns från flera tillverkare, som Aqua Villa och Modern Marine Homes, och kostar från ca 2,5 miljoner för de billigaste modellerna upp till avsevärt större summor för de dyraste modellerna. till det kommer enligt uppgift en förtöjnings- och anslutningsavgift på uppemot 5000 kr/månad, vilket gör att denna typ av boende vänder sig till en mycket exklusiv kundkrets.

Prisskillnaden beror på konstruktionen. De billigare modellerna vilar på cellplastfyllda pontoner av gummi, medan de dyrare vilar på betongpontoner, i vissa fall med en hel bottenvåning nedsänkt i själva pontonen. De billigare modellerna blir därför också avsevärt lättare och man kan t ex lyfta dem med en kran. Gemensamt för båda konstruktionerna är dock att de fästs vid pålar eller bottenstenar för att åstadkomma en ordentlig förankring.

Villa Näckros från Mobile Marine Homes

Villa Näckros från Mobile Marine Homes

Insäljningen av flytande villor har hittills gått ganska trögt i Sverige. En sökning på nätet visar att diskussioner pågår i flera kommuner, men få har ännu fått några villor i sjön. Och säkert finns det många aspekter på ett sådant sätt att bo som också måste utredas. Miljöfrågor, materialval, säkerhet, försäkringsfrågor, hållbarhet, lämplig placering mm.

Men visst är tanken lockande och visst vore det kul om Karlstad kunde bli en av de första städerna ut med flytande villor. Vi har ju onekligen förutsättningarna. Tanken på en placering av tre försöksbåtar vid kajkanten i Inre Hamn är alls inte dum. Läget är rätt och de skulle säkert väcka ett stort intresse. Hade jag råd skulle jag själv gärna provbo en av dem. Och varför inte lägga några längst ute på Örsholmens industriområde med fri horisont mot Vänerns öppna vatten.

Bygg levande stadsmiljö i Inre Hamn, inte bostadsområden

Levande stadsmiljö och gemyt på Kullagatan i Helsingborg. Foto:Ole Jais

Den nya byggnationen i Inre Hamn lämnar i mina ögon mycket att önska. Den stadsmässighet man från Kommunen själva talat om lyser helt med sin frånvaro i detta renodlade bostadsområde. En unik stadsbyggnadsmöjlighet håller på att glida Karlstad ur händerna. Men ingen orkar reagera på det. Varför? Ser de det inte? Stadsplanedirektör Gunnar Persson? Stadsarkitekt Pär Höjman? Stadsbyggnadsnämndens ledamöter? Kommunstyrelsens ordförande Lena Melesjö Windahl? Och byggarna själva – Peab och Sverigehuset? Ingen av dem vinner på det som nu sker. Tvärtom.

Här skulle kunna byggas fullvärdiga stadskvarter som inne i stadens centrala delar. Med allt vad staden innefattar. Men då får man inte som nu ”fega” från starten. Då blir det nämligen pannkaka av alltsammans.

Ett mer stadsmässigt byggande skulle innebära en avsevärt högre och tätare kvartersstad. Med större hus, fler hus och plats för avsevärt fler människor. Och en avsevärt mer levande gatumiljö med korta kvarter med maximal dynamik och rörelsefrihet. Och med butiker, verksamheter, caféer och restauranger i bottenvåningarna. Promenadvänliga gatustråk, parker och torg. Det skulle kunna bli ett helt nytt ansikte för Karlstad. Sjöstaden. Ett stenkast från den gamla älvstaden. En stadsdel som i högsta grad skulle kunna ge välkommen skjuts åt kommunens vision Livskvalitet 100 000. Här skulle kunna skapas massor med nya bostäder, verksamhetslokaler och handel. Allt förpackat i en levande stadsmiljö med hög livskvalitet.

Att som idag bygga ett antal, små förvirrade punkthus av tydlig förortskaraktär med parkeringshus i döda bottenvåningar i sterila gatumiljöer är allt annat än förenligt med visionen om Livskvalitet 100 000. Här blir alla förlorare. Inte minst ekonomiskt. Exploatörerna får inte alls den avkastning som de skulle kunna fått om de fått bygga högre och tätare kvartersstad. Och staden förlorar en extrem intressant möjlighet att växa. De enda som vinner är möjligtvis de som köpt dyra bostadsrätter och vill bo i ett tyst och lugnt bostadsområde. Och inte i en stad.

Bygg stad, inte bostadsområden. Bygg högre, tätare, stadsmässigt och kvartersbundet. Bygg levande stadsmiljö. Inte bostadsområden.

Tyggårdsviken och Barkassen skapar unika möjligheter för Karlstads citykärna att växa. Karlstad 100 000 skulle kunna bli Karlstad 200 000. Visionen om Sjöstaden Karlstad.

Kanikenäsbanken och kanikenäset i början av 1900-talet. Kanske platsen för utbyggnaden av framtidens Karlstad – Sjöstaden?

Foto: Platsen för utbyggnaden av framtidens Karlstad – Sjöstaden?

Det byggs i Karlstad idag i en takt som vi inte sett motstycke till på år och dag. Här sjuder av växtkraft och visionen om Karlstad 100 000 har gett välkommen luft under vingarna. Det känns positivt och kul. Och en väsentlig fråga som man bör ställa sig i detta sammanhang är i vilken riktning Karlstads citykärna ska växa? I dagsläget finns en unik möjlighet som skulle kunna lägga grunden till framtidens Karlstad. Karlstad 200 000. Sjöstaden.

En unik möjlighet för Karlstads stadskärna att växa. Ska vi ta den?

Karlstads stadskärna har i princip sett likadan ut och varit lika stor i omfång sedan 1880-talet (gul markering på flygfotot ovan). Man går från den ena till den andra delen på några få minuter. För en residensstad i en kommun med dryga 80 000 invånare kan det tyckas vara i minsta laget. Ska vi nu växa till att bli 100 000 i kommunen, vilket lär inträffa om sisådär 25-35 år med nuvarande tillväxtttakt, bör vi därför redan nu ställa oss frågan i vilken riktning Karlstads citykärna ska växa? Kanske är det dags för oss att redan nu lägga en plan för hur detta ska ske, så att vi inte bygger in oss i ett hörn och omringar citykärnan med murar av renodlade bostadsområden.

Två, som jag ser det, alldeles utmärkta områden som med fördel skulle kunna byggas som förlängda delar av Karlstads citykärna, är Tyggårdsviken och Barkassen, dvs områdena på ömse sidor om bassängen vid inre hamn. De ligger nära den befintliga citykärnan och är lätt åtkomliga via tunneln från Hamngatan. Här har vi ett gyllene tillfälle att lägga grunden till morgondagens Karlstad, en sjöstad med en citykärna som i förlängningen skulle kunna spänna från kvarteret Almen i väster, till Kanikenäshamnen i öster (gul plus orange markering på flygfotot ovan). Från gammalt till nytt. Från älvstad till sjöstad.

Så skulle Karlstad verkligen kunna bli staden vid vattnet, med kontakt både med Klarälven, kanalen, hamnbassängen och Vänerns kust. Vision Karlstad 100 000 skulle kunna bli vision Karlstad 200 000. Visionen om Sjöstaden Karlstad. Värmlands Venedig. Tittar man på kartan skulle detta vara en fullt möjlig vision. Och vilken stad det skulle kunna bli. Med långa promenadstråk längs vattnet och med en utpräglad hamnstadskänsla. En besöksstad av stort format. Tänk er tanken. Visst är den lockande?

Sjöstaden Karlstad – Tynäsbåten stävar ut från inre hamn 1905

Foto: Tynäsbåten stävar ut från inre hamn 1905. En målbild för det framtida Karlstad?

En förutsättning för att denna vision ska bli möjlig är att man tänker till redan idag. Så att dessa områden byggs som fullvärdiga stadsdelar, dvs regelrätta stadskvarter med utrymme för såväl boende som kontor och kommersiell verksamhet med handel, nöjen, parker och torg samt offentliga byggnader. Allt som vi förknippar med en dynamisk och levande citykärna. Redan idag måste vi staka ut de kvarter som ska bilda Sjöstaden Karlstad när den visionen blir verklighet om sisådär 100 år. Annars riskerar denna unika möjlighet att gå om intet.

I dagsläget är båda dessa områden planerade som mer eller mindre renodlade bostadsområden. Inte som levande stadskvarter. Men det mesta är ännu bara på planeringsstadiet. Så än finns tid för eftertanke.

Karlstad Kommun, Stadsbyggnadsnämnden, politiker, tjänstemän och byggherrar har nu ett gyllene tillfälle att utnyttja den tillväxtvåg man gemensamt lagt grunden till för att också lägga grunden till skapandet av morgondagens Karlstad – Sjöstaden. De är faktiskt en möjlighet att skriva in sig i historieböckerna.

Borde vi inte ta till vara den chansen?

(Artikeln skickad till NWTs debattsida 2007-10-19, se artikel)

Läs också om utvecklingen av Västra Hamnen i Malmö ett liknande projekt som fått stadsplanerare från hela Europa att vallfärda till Malmö. Ladda ner pdf om tankarna bakom Västra hamnen och Bo01 ”Stad för människan och miljön” samt om ”Planer och strategier för Västra Hamnen”.

Visionen för Västra Hamnen är att den nya stadsdelen ska bli en komplett stadsdel för boende, service, arbete och studier. Västra Hamnen ska ha innerstaden som förebild med täthet och intimitet som ledord. Samtidigt måste Västra Hamnen stå rustad att möta framtidens ännu okända krav. Västra Hamnen ska återupprätta Malmös möte med havet. Gatu- och parkstråk från Malmös innerstad ska utan avbrott kunna löpa vidare genom Västra Hamnen och mynna ut i kontakten med Öresund. Liksom Bo01-området ska hela området präglas av en arkitektonisk mångfald, därför ska många olika byggherrar och arkitekter involveras i utbyggnaden. Att bo vid vattnet är en viktig kvalitet. Västra Hamnens unika läge som fortsättning på Ribersborgsstranden och med promenadavstånd till innerstan gör stadsdelen mycket attraktiv. Men Västra Hamnen ska också bli en stadsdel för alla malmöbor. Parkerna, torgen, platserna och kajerna ska utformas så att de lockar besökare från hela stan.